Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Nové typy zmlúv podľa zákona č. 440/2015 Z. z., zákona o športe

Mgr. Tomáš Vavro Pracovné právo 13.04.2016

Ako previesť webovú stránku? Nezabúdajte na autorské práva a ochranu osobných údajov

Mgr. Tomáš Vavro Duševné vlastníctvo 13.04.2016

Koniec rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Mgr. Tomáš Vavro Pracovné právo 13.04.2016

Založenie zvereneckého fondu (trustu) v Českej republike

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nehnuteľnosti 13.01.2016

Ready-made s.r.o. | Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na kľúč

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 30.11.2013

Nekalá súťaž a porušenie duševného vlastníctva

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 07.10.2012

Zodpovednosť poskytovateľa služby odkazov na internete za uložené údaje

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 27.07.2012

Prevod, predaj a odstúpenie súkromnej ordinácie (ambulancie) z fyzickej osoby na s.r.o.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotníctvo 28.02.2012

Súbežné dovozy, prebaľovanie; nutnosť upozornenia vlastníka

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotníctvo 19.09.2011