Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Kedy aktualizovať údaje v zozname hospodárskych subjektov (predtým v zozname podnikateľov) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie?

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 01.08.2016

Elektronické zdravotníctvo (zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotníctvo 17.05.2016

Správa majetku poľnohospodárskej pôdy pre našich klientov

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nehnuteľnosti 16.05.2016

Zmeny v obstarávaní tovarov a služieb cez elektronický kontraktačný systém (EKS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Povinnosť osoby vo funkcii štatutárneho orgánu zaplatiť pokutu za nevyhlásenie konkurzu

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 16.05.2016

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní od 18.4. 2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Nový zákon o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nehnuteľnosti 16.05.2016

Ku konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 11.05.2016

Zmena v zodpovednosti podnikateľov za nelegálne zamestnávanie od 18.6.2016

Mgr. Tomáš Vavro Pracovné právo 13.04.2016