Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Firmy na predaj

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 05.03.2022

Elektronické zdravotníctvo (zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotníctvo 17.05.2016

Zmeny v obstarávaní tovarov a služieb cez elektronický kontraktačný systém (EKS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Povinnosť osoby vo funkcii štatutárneho orgánu zaplatiť pokutu za nevyhlásenie konkurzu

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 16.05.2016

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní od 18.4. 2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Nový zákon o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nehnuteľnosti 16.05.2016

Ku konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 16.05.2016

Ready-made s.r.o. | Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na kľúč

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 30.11.2013

Prevod, predaj a odstúpenie súkromnej ordinácie (ambulancie) z fyzickej osoby na s.r.o.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotníctvo 28.02.2012