Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov od 1.6.2017

Mgr. Tomáš Vavro Pracovné právo 16.04.2017

Kto je povinný zaistiť zápis alebo aktualizáciu údajov v registri partnerov verejného sektora (RPVS) najneskôr do 31.7.2017?

Mgr. Tomáš Vavro Verejné obstarávanie 06.03.2017

Okamžité zrušenie pracovného pomeru z dôvodu milostného vzťahu s vedúcim pracovníkom obchodného partnera

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovné právo 04.03.2017

Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Mgr. Tomáš Vavro Verejné obstarávanie 12.02.2017

Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 12.02.2017

Povinné doručovanie úradných dokumentov do elektronických (dátových) schránok slovenských právnických osôb od 1.1.2017

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 23.10.2016

Povinné doručovanie úradných dokumentov do elektronických (dátových) schránok slovenských právnických osôb od 1.1.2017

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 23.10.2016

Nové povinnosti pri vlastnej tlači alebo objednávke letákov, vizitiek a iných neobalových výrobkov z papiera

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 21.08.2016

Nové povinnosti pri vlastnej tlači alebo objednávke letákov, vizitiek a iných neobalových výrobkov z papiera

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 21.08.2016

Kedy aktualizovať údaje v zozname hospodárskych subjektov (predtým v zozname podnikateľov) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie?

Mgr. Tomáš Vavro Verejné obstarávanie 01.08.2016