Archív newsletterov

Zobrazujú sa iba newslettre Archív všetkých publikácií >>


1/2018 - Povinné zápisy konečných užívateľov výhod do obchodného registra od 1. 11. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 01.06.2018

Evidencia skutočných majiteľov od 1. 1. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 10.12.2017

G D P R - ochrana osobných údajov - Obce a samosprávne organizácie 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.12.2017

Koho a ako ovplyvní zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“)?

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 12.02.2017

Povinné doručovanie úradných dokumentov do elektronických (dátových) schránok slovenských právnických osôb od 1.1.2017

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 23.10.2016

Nové povinnosti pri vlastnej tlači alebo objednávke letákov, vizitiek a iných neobalových výrobkov z papiera

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 21.08.2016

Kedy aktualizovať údaje v zozname hospodárskych subjektov (predtým v zozname podnikateľov) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie?

Mgr. Tomáš Vavro Newsletter 01.08.2016