Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Prihláška úžitkového vzoru (malý patent alebo predtým tiež zlepšovací návrh)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 13.10.2020

Opatrovnice připravila nesvéprávnou ženu o desítky tisíc. Divím se, že není žádná kontrola financí takových osob, říká obhájce

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatné 12.12.2018

Zápisy do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 26.09.2018

1/2018 - Povinné zápisy konečných užívateľov výhod do obchodného registra od 1. 11. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 01.06.2018

Evidencia skutočných majiteľov od 1. 1. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 10.12.2017

G D P R - ochrana osobných údajov - Obce a samosprávne organizácie 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.12.2017

Obce, orgány štátnej správy a iné verejnoprávne subjekty musia najneskôr do 25.5.2018 určiť zodpovednú osobu pri ochrane osobných údajov podľa GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 04.10.2017

Služby zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov podľa GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 03.10.2017

Služby súvisiace s Registrom partnerov verejného sektora (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 01.09.2017

Aké zmeny v oblasti ochrany osobných údajov prináša európske nariadenie č. 2016/679 (GDPR)?

Mgr. Tomáš Vavro Obchodné právo 12.07.2017