Archív publikácií

RSS Feed Odoberať novinky e-mailom

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.


Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.Registrácia ochrannej známky - DOTÁCIA až 1000 EUR

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 21.03.2023

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 10.02.2023

Dotácia na ochrannej známky a dizajny 1000 EUR

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 09.02.2023

Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 01.02.2023

Povinné používanie elektronickej platformy od 01.02.2023

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 30.01.2023

Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo s.r.o. spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nehnuteľnosti 29.01.2023

Elektronické verejné obstarávanie

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Verejné obstarávanie 19.01.2023

Ochrana duševného vlastníctva firmy

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 05.01.2023

Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodné právo 11.10.2022

Prihláška úžitkového vzoru | Vozáb & Co.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševné vlastníctvo 13.05.2022