Ľudia


JUDr. Jakub Vozáb, PhD.

Vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (1997–2002), kde tiež neskôr obhájil rigoróznu prácu na tému Ochranná známka Spoločenstva a bol mu udelený titul JUDr. (2006). Následne pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe (2005–2012) v odbore Obchodné a medzinárodné hospodárske právo, kde obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Nezapísané označenia tovarov a služieb používané v obchode a získal titul Ph.D. (2012). V minulosti pracoval v Advokátskej kancelárii Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. ako advokátsky koncipient (2002–2005) a následne ako advokát (2005–2011). Od augusta 2011 je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Vozáb & Co. Právne služby poskytuje v českom, slovenskom a anglickom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, právu duševného vlastníctva, zdravotníctva a nehnuteľností a vymáhaniu súvisiacich nárokov v sporných konaniach.

Chambers Global 2017
Chambers Global 2016
Chambers Global 2015

Odporúčaný predný právnik v oblasti Corporate/M&A v pres­tížnom sprievodcovi Chambers Global a Chambers Europe.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300321.

IČO: 50396447


JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M.

Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (2003–2008), kde absolvovala študijnú stáž na civilnoprávnom a trestnoprávnom úseku Obvodného Súdu pre Prahu 5 (september 2006 – máj 2007). V štúdiách pokračovala vo Veľkej Británii, kde vyštudovala obor International and European Law na University of Aberdeen (2010–2011) a bol jej udelený titul LL.M. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala ako advokátska koncipientka (2011–2015) a kde od novembra 2015 pôsobí ako trvalo spolupracujúca advokátka. V rámci postgraduálneho štúdia na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe obhájila rigoróznu prácu v oblasti medzinárodného práva súkromného a bol jej udelený titul JUDr. (2014). Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, pracovnému právu a ďalej oblasti nehnuteľností.

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod evidenčným č. 16529.


Mgr. Tomáš Vavro

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (2008–2013), kde v priebehu štúdia absolvoval niekoľko stáží (august 2009 – august 2012). Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient spolupracujúci s advokátskou kanceláriou JUDr. Miroslava Tyrnera (2013–2017) a s advokátskou kanceláriou Vozáb & Co.(2016–2017), kde od augusta 2017 pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát. Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Venuje sa najmä obchodnému právu, občianskemu právu, oblasti e-commerce a vymáhaniu súvisiacich nárokov.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300333.

IČO: 50895206


Ing. Miroslav Bednár

Ing. Miroslav Bednár

Daňový poradca
Ing. Miroslav Bednár

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1983–1987). Pracoval v rôznych pozíciách v rámci finančného manažmentu spoločností prevažne z automobilového priemyslu (1989–2001). Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do roku 2007 bol tiež spolupracovníkom slovenskej pobočky medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovnej spoločnosti Grant Thornton, kde viac ako 5 rokov pracoval na pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu spoločnosti. Teraz spolupracuje aj s našou advokátskou kanceláriou. Pre klientov prevažne z Rakúska a Nemecka rieši problematiku slovenského a medzinárodného zdanenia. Poradenstvo poskytuje okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.

Zapísaný v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov pod evidenčným č. 686/2002.


Bc. Lenka Holemářová

Bc. Lenka Holemářová

Právni asistentka
Bc. Lenka Holemářová

Vyštudovala Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Mendelovej univerzity v Brne (2007–2011), pričom v rámci štúdií získala pracovné skúsenosti výkonom pomocných účtovných a administratívnych prác pre Novomestskej sociálne služby – Nové Mesto na Morave. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. na pozíciu asistentky. Lenka hovorí po česky a anglicky a má na starosti kompletne administratívne zázemie kancelárie.


 Evgenia Chakryan

Evgenia Chakryan

Právni asistentka
 Evgenia Chakryan

Vyštudovala Právnickú fakultu Severo Kavkazskej akadémie štátnej služby, Rostov na Donu, Ruská federace (1995–2000). Po ukončení štúdií pracovala ako právnička v Ruskej federácii. V roce 2013 sa premiestnila do Českej republiky, kde začala pracovať pre ANŽEMA s.r.o. a následne pre spoločnosť Lekvi & Partners s.r.o. (6/2017–11/2018) a pre advokátsku kanceláriu Čechovský & Václavek (10/2019–3/2020). Od 5/2020 pracuje v advokátskej kancelárii Vozáb & Co. ako právna asistentka. Evgenia hovoří česky, rusky a anglicky a má na starosti kompletne administratívne zázemie kancelárie.