Ľudia


JUDr. Jakub Vozáb, PhD.

Vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (1997–2002), kde tiež neskôr obhájil rigoróznu prácu na tému Ochranná známka Spoločenstva a bol mu udelený titul JUDr. (2006). Následne pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe (2005–2012) v odbore Obchodné a medzinárodné hospodárske právo, kde obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Nezapísané označenia tovarov a služieb používané v obchode a získal titul Ph.D. (2012). V minulosti pracoval v Advokátskej kancelárii Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. ako advokátsky koncipient (2002–2005) a následne ako advokát (2005–2011). Od augusta 2011 je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Vozáb & Co. Právne služby poskytuje v českom, slovenskom a anglickom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, právu duševného vlastníctva, zdravotníctva a nehnuteľností a vymáhaniu súvisiacich nárokov v sporných konaniach.

Chambers Global 2017
Chambers Global 2016
Chambers Global 2015

Odporúčaný predný právnik v oblasti Corporate/M&A v pres­tížnom sprievodcovi Chambers Global a Chambers Europe.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300321.

IČO: 50396447


JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M.

Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (2003–2008), kde absolvovala študijnú stáž na civilnoprávnom a trestnoprávnom úseku Obvodného Súdu pre Prahu 5 (september 2006 – máj 2007). V štúdiách pokračovala vo Veľkej Británii, kde vyštudovala obor International and European Law na University of Aberdeen (2010–2011) a bol jej udelený titul LL.M. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala ako advokátska koncipientka (2011–2015) a kde od novembra 2015 pôsobí ako trvalo spolupracujúca advokátka. V rámci postgraduálneho štúdia na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe obhájila rigoróznu prácu v oblasti medzinárodného práva súkromného a bol jej udelený titul JUDr. (2014). Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, pracovnému právu a ďalej oblasti nehnuteľností.

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod evidenčným č. 16529.


Mgr. Tomáš Vavro

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (2008–2013), kde v priebehu štúdia absolvoval niekoľko stáží (august 2009 – august 2012). Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient spolupracujúci s advokátskou kanceláriou JUDr. Miroslava Tyrnera (2013–2017) a s advokátskou kanceláriou Vozáb & Co.(2016–2017), kde od augusta 2017 pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát. Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Venuje sa najmä obchodnému právu, občianskemu právu, oblasti e-commerce a vymáhaniu súvisiacich nárokov.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300333.

IČO: 50895206


Ing. Miroslav Bednár

Ing. Miroslav Bednár

Daňový poradca
Ing. Miroslav Bednár

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1983–1987). Pracoval v rôznych pozíciách v rámci finančného manažmentu spoločností prevažne z automobilového priemyslu (1989–2001). Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do roku 2007 bol tiež spolupracovníkom slovenskej pobočky medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovnej spoločnosti Grant Thornton, kde viac ako 5 rokov pracoval na pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu spoločnosti. Teraz spolupracuje aj s našou advokátskou kanceláriou. Pre klientov prevažne z Rakúska a Nemecka rieši problematiku slovenského a medzinárodného zdanenia. Poradenstvo poskytuje okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.

Zapísaný v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov pod evidenčným č. 686/2002.


Bc. Lenka Holemářová

Bc. Lenka Holemářová

Právna asistentka
Bc. Lenka Holemářová

Vyštudovala Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Mendelovej univerzity v Brne (2007–2011), pričom v rámci štúdií získala pracovné skúsenosti výkonom pomocných účtovných a administratívnych prác pre Novomestskej sociálne služby – Nové Mesto na Morave. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. na pozíciu asistentky. Lenka hovorí po česky a anglicky a má na starosti kompletne administratívne zázemie kancelárie.


 Markéta Krůtová

Markéta Krůtová

Právna asistentka

Vyštudovala Obchodní akademii (1990–1994) a po ukončení štúdií pracovala pre také spoločnosti ako 3M ČESKO (1999–2001), PHILIPS Česká republika (2001–2004), iGATE (2012–2018) a JOKA AUDIT (2018–2022). V roce 2022 nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. na pozíciu asistentky. Markéta hovorí po česky a anglicky a má na starosti kompletne administratívne zázemie kancelárie.