Disclaimer

Všetky materiály zobrazené alebo umiestnené na týchto webových stránkach sú predmetom autorských práv spoločnosti Vozáb & Co. s.r.o. a môžu byť použité iba pre osobnú potrebu; akékoľvek iné, najmä komerčné využitie týchto materiálov je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Vozáb & Co. s.r.o.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach a materiáloch tu publikovaných nie sú právnym názorom, odporučením ani inou právnu službou a nemôžu byť pokladané za základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Vzhľadom na neustály vývoj právnej teórie a praxe nemusia byť tieto informácie aktuálne. Vozáb & Co. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.

Obsah týchto stránok nie je obchodným oznámením ani ponukou právnych služieb, ktorej prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb vrátane informácie o cene našich služieb a platobných podmienkach sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej advokátskej kancelárie, ktoré môžete nájsť tu.


Zdieľať