Registrácia ochrannej známky - DOTÁCIA až 1000 EUR

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 21.03.2023


Ilustratívny obrázok k článku Registrácia ochrannej známky - DOTÁCIA až 1000 EUR

Jsme ADVOKÁTI so zameraním na DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO.

Prihlásime ochrannú známku alebo priemyselný vzor a zaistíme DOTACIU až 1000 EUR.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Duševné vlastníctvo je kľúčové pre tvorbu „firemnej identity“:https://cs.wikipedia.org/wiki/Firemn%C3%AD_styl a ochrana pozície na trhu, preto je tiež často terčom útokov zo strany konkurentov, ktorí sa snažia napodobniť, napodobniť , zameniť, klamať zákazníkov či spotrebiteľa a získať tak neoprávnene vyššie.

Ak uvažujete o ochrane Vašej firemnej identity, názvu alebo loga firmy, alebo napríklad reklamného sloganu Vašej firmy pomocou ochranných známok a alebo priemyselného vzoru, potom v roku 2023 je možné využiť EÚ dotaci až do výšky 1000 EUR/osoba/rok.

Koľko teda platí registrácia ochrannej známky a koľko stojí registrácie priemyselného vzoru? Ochranná známka cena.

Dotace sa poskytuje vyššie 75 % základných poplatkov za prihlášky ochranných známok a priemyselných vzorov v rámci celej EÚ a je možné ich využiť na viac prihlášok až do vyčerpania maximálneho limitu 1 000 EUR/oso­ba/rok. Dotaci tak môžete čerpať na registráciu národnej, európskej alebo medzinárodnej ochrannej známky či priemyselného vzoru vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

V roku 2023 môžete požiadať o dotáciu, aj keď ste již žádali v roce 2022. Nový grant je třeba použít na jiné ochranné známky.

Podmínkou je sídlo v EÚ a splnenie definície EU pre mikro, malé a stredné podniky (MSP), teda musí byť splnené všetky ďalej uvedené predpoklady:

Čo budete potrebovať?

Aký je postup?

Koľko ušetríte?

Koľko stojí ochranná známka a koľko stojí průmyslový vzor?

Nižšie nižšie uvedené výpočty úspor u najbežnejších ochranných známok a priemyselných vzorov, na ktoré sa vzťahujú.

Podanie prihlášky národní české ochranné známky (OZ CZ)

Základná cena od: 12 000 Kč bez DPH (14 520 Kč s DPH)
Dotace/úspora 3 750 Kč
Po dotaci iba: 8 250 Kč bez DPH (9 982,50 Kč s DPH)

Podanie prihlášky národnej slovenskej ochrannej známky (OZ SK)

Základná cena od: 500 EUR bez DPH (600 EUR s DPH)
Dotace/úspora 124,50 EUR
Po dotaci iba: 375,50 EUR bez DPH (450,60 EUR s DPH)

Podanie prihlášky európskej ochrannej známky (OZ EU)

Základná cena od: 1 450 EUR bez DPH (1 754,50 EUR s DPH)
Dotace/úspora 638 EUR
Po dotaci iba: 812 EUR bez DPH (982,50 EUR s DPH)

Podanie prihlášky európskeho průmyslového vzoru/dizajnu (PV EU)

[.[table]

Základná cena od: 950 EUR bez DPH (1 150 EUR s DPH)
Dotace/úspora 262,50 EUR
Po dotaci iba: 687,50 EUR bez DPH (832 EUR s DPH)

Dotace je poskytovaná Fond pre malé a stredné podniky s podporou nápadov CZ-EN&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=i­deas%20powered%20for%20­business%20sme%20fun­d, čo je grantový program, ktorý bol vytvorený s cieľom pomoci malým a stredným podnikom (MSP) z EÚ chrániť ich práva duševného vlastníctva. Tento fond je iniciatívou Evropské komisie, ktorú vykonáva Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) /hosť/domov.

Čo je dobré vedieť

Ochranná známka je označenie výrobku alebo služieb, ktoré obsahuje najmä slová, farbu, písmená, číslice alebo tvary či jeho obal alebo zvuky, pokiaľ je spôsobilé odlišovať výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby , teda inak povedané, ak môže byť vnímané spotrebiteľa v súvislosti s výrobkami alebo službami (rozlišovacia schopnosť) a ak je to schopne vyjadrené v rejstříku ochranných známek .oza.frm spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej vlastníkovi ochrannej známky (schopnosť zápisu v rejstříku ochranných známok).

Zápisem do rejstříku získavate vlastníka ochrannej známky výlučné právo na jej užívanie. Platnosť ochrannej známky je 10 let od podania údajov prihlášky ochranných známok. Platnosť je možné predlžovať vždy o ďalších 10 rokov na základe žiadosti o obnovu ochranných známok podané v zákonnej lehote.

Průmyslový vzor je jednoducho povedané vonkajšia úprava (podoba) výrobku, spočívajúca najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov samotného výrobku, alebo jeho zdobenia. Jde o vizuálne vnímatelnou vlastnosťou výrobku, ale napr. o jeho technické alebo konštrukčné prvky. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený priestorový alebo plošný predmet. Základné kľúčové faktory pre získanie ochrany, neboli pre zápis do rejstříku průmyslových vzorůnovosť a individuálna povaha.

Získaná ochrana zabezpečuje vlastníka jedinečné právo užívať priemyselný vzor, brániť tretím osobám užívať jej bez jeho súhlasu, súhlasiť s užívaním priemyselného vzoru iným osobám (licencia) alebo nie je právom na priemyselný vzor previesť (napr. ho previesť). Ochrana zapísaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podania prihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru môže dobu ochrany znovu obnoviť, a to vždy o 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov.

Průmyslový vzor môže byť prihlásený ako jednoduchý alebo hromadný. V prípade hromadných príhlášok dochádza k zápisu viac súvisiacich průmyslových vzorov naraz. Takto možno získať ochranu pre skupinu súvisiacich priemyselných vzorov s menšou administratívnou a finančnou náročnosťou než pri podávaní jednotlivých prihlášok, avšak je potrebné splniť podmínku, že všetky priemyselné vzory obsažené v hromadnom prihláške patria do jednej triedy medzinárodného triedenia priemyselných vzorov.


Ak riešite duševnú systematickou ochranu firemného vlastníctva procesy-vlastnictvi, tak Vám radi pomôžeme s nastavením a vysvetlíme, čo je podstatné uvádět vo firemných dokumentoch.


Klíčová slova: cena ochranná známka průmyslový vzor cena registračná ochranná známka cena registrácia obchodných značiek prihláška ochrannej známky ceny prihláška ochrannej známky cena ochranné známky zápis ochranných známok ochranna znamka cena koľko stojí ochranná známka ochranná známka eu cena registračné ochranné známky jak zabezpečiť ochrannú známku obchodná značka registrácia prihláška ochrannej známky registračné ochranné známky zápis ochranných známok prihláška průmyslového vzoru registrácie priemyselného vzoru zápisu průmyslového vzoru prihláška designu registračný dizajn zápis dizajnu dotácia na ochranný znak dotácia na průmyslový vzor udeliť na prihlášku ochranné známky grant na prihlášku průmyslového vzoru grant na prihlášku designu cena za prihlášku ochrannej známky cena registrácie ochranných známok cena za prihlášku priemyselného vzoru cena registrácie průmyslového vzoru cena za prihlášku designu cena registrácie designu koľko stojí ochranná známka koľko stojí průmyslový vzor cena ochranná známka průmyslový vzor cena cena ochranná známka cena ochranných známok cena průmyslový vzor cena průmyslových vzorů

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať