Dotácia na ochrannej známky a dizajny 1000 EUR

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 09.02.2023


Ilustratívny obrázok k článku Dotácia na ochrannej známky a dizajny 1000 EUR

Sme ADVOKÁTI a špecializujeme sa na duševné vlastníctvo.

Podáme za Vás prihlášku ochrannej známky alebo priemyselného vzoru a zaistíme čerpanie DOTÁCIE až do výšky 1000 EUR/osoba/rok.


Pokiaľ uvažujete o ochrane Vašej firemnej identity, názvu alebo loga firmy, alebo napríklad reklamného sloganu Vašej firmy pomocou ochrannej známky alebo dizajnu, potom v roku 2023 je možné využiť Eu dotáciu až do výšky 1000 EUR/osoba/rok.

Dotácia je poskytovaná ****Ideas Powered for business SME Fund, čo je grantový program, ktorý bol vytvorený s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom (MSP) z EÚ chrániť ich práva duševného vlastníctva. Tento fond je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Dotácia sa poskytuje do výšky 75% základných poplatkov za prihlášky ochranných známok a priemyselných vzorov v rámci EÚ a je možné ju využiť na viac prihlášok až do vyčerpania maximálneho limitu 1000 EUR/osoba/rok. Dotáciu tak môžete čerpať na registráciu národnej, európskej alebo medzinárodnej ochrannej známky či priemyselného vzoru vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

V roku 2023 môžete žiadať o dotáciu, aj keď ste už žiadali v roku 2022. Nový grant je potrebné použiť na iné ochranné známky.

Podmienkou je splnenie definície EÚ pre malé a stredné podniky (MSP), musia byť teda splnené všetky ďalej uvedené predpoklady:

Čo budete potrebovať?

Aký je postup?

Koľko ušetríte?

Koľko stojí ochranná známka a koľko stojí priemyselný dizajn?

Nižšie uvádzame kalkuláciu úspory pri najbežnejších ochranných známkach a priemyselných dizajnov, na ktoré sa vzťahujú dotácie.

Podanie prihlášky národnej českej ochrannej známky (OZ CZ)

Základná cena od: 12 000 CZK bez DPH (14 520 CZK s DPH)
Dotácia/úspora 3 750 CZK
Po dotácií len: 8 250 CZK bez DPH (9 982,50CZK s DPH)

Podanie prihlášky národnej slovenskej ochrannej známky (OZ SK)

Základná cena od: 500 EUR bez DPH (600 EUR s DPH)
Dotácia/úspora 124,50 EUR
Po subvencii iba: 375,50 EUR bez DPH (450,60 EUR s DPH)

Podanie prihlášky európskej ochrannej známky (OZ EU)

Základná cena od: 1 450 EUR bez DPH (1 754,50 EUR s DPH)
Dotácia/úspora 638 EUR
Po subvencii iba: 812 EUR bez DPH (982,50 EUR s DPH)

Podanie prihlášky európskeho dizajnu (PV EÚ)

Základná cena od: 950 EUR bez DPH (1 150 EUR s DPH)
Dotácia/úspora 262,50 EUR
Po subvencii iba: 687,50 EUR bez DPH (832 EUR s DPH)

Čo je dobré vedieť

Ochranná známka je akékoľvek označenie tovaru alebo služieb, ktoré je tvorené najmä slovami, farbou, kresbou, písmenami, číslicami alebo tvarom výrobku alebo jeho obalu alebo zvuky, ak je spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby , teda inak povedané pokiaľ môže byť vnímané spotrebiteľovi v súvislosti s výrobkami alebo službami (rozlišovacia schopnosť) a pokiaľ je schopné byť vyjadrené v registri ochranných známok
spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej vlastníkovi ochrannej známky (schopnosť zápisu v registri ochranných známok).

Zápisom do registra získava vlastník ochrannej známky výlučné právo na jej používanie. Platnosť ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky ochrannej známky. Platnosť je možné predlžovať vždy o ďalších 10 rokov na základe žiadosti o obnovu ochrannej známky podanej v zákonnej lehote.

Priemyselný vzor je jednoducho povedané vonkajšia úprava (podoba) výrobku, spočívajúca najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobenie. Ide o vizuálne vnímateľnú vlastnosť výrobku, nie napr. o jeho technickú alebo konštrukčnú podstatu. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený priestorový alebo plošný predmet. Základné kľúčové faktory pre získanie ochrany, čiže pre zápis do registra priemyselných vzorovnovosť a individuálna povaha.

Získaná ochrana zabezpečuje vlastníkovi výlučné právo používať priemyselný vzor, brániť tretím osobám používať ho bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas s používaním priemyselného vzoru iným osobám (licencie) alebo na ne právo na priemyselný vzor previesť (napr. ho predať). Ochrana zapísaného priemyselného vzoru trvá 5 rokov odo dňa podania prihlášky priemyselného vzoru. Vlastník priemyselného vzoru môže dobu ochrany opakovane obnoviť, a to vždy o 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov.

Priemyselný vzor môže byť prihlásený ako jednoduchý alebo hromadný. V prípade hromadnej prihlášky dochádza k zápisu viacerých súvisiacich priemyselných vzorov naraz. Takto je možné získať ochranu pre skupinu súvisiacich priemyselných vzorov s menšou administratívnou a finančnou náročnosťou ako pri podávaní jednotlivých prihlášok, avšak je potrebné splniť podmienku, že všetky priemyselné vzory obsiahnuté v hromadnej prihláške patria do jednej triedy medzinárodného triedenia priemyselných vzorov.


Pokiaľ riešite systematickú ochranu firemného duševného vlastníctva, tak Vám radi pomôžeme s nastavením procesov a vysvetlíme, čo je podstatné uvádzať vo firemných dokumentoch.


Kľúčové slová: cena ochranná známka priemyselný dizajn cena registrácia ochrannej známky cena registrácia obchodnej značky prihláška ochrannej známky cena prihláška ochrannej známky cena ochrannej známky zápis ochrannej známky ochranna znamka cena koľko stojí ochranná známka ochranná známka eu cena registrácia ochrannej známky ako zaregistrovať ochrannú známku obchodná značka registrácie prihláška ochrannej známky registrácia ochrannej známky zápis ochrannej známky prihláška priemyselného dizajnu registrácia priemyselného dizajnu zápis priemyselného dizajnu prihláška designu registrácia designu zápis dizajnu dotácia na ochrannú známku dotácia na priemyselný dizajn udelenie na prihlášku ochrannej známky grant na prihlášku priemyselného dizajnu grant na prihlášku dizajnu cena za prihlášku ochrannej známky cena registrácie ochrannej známky cena za prihlášku priemyselného dizajnu cena registrácie priemyselného dizajnu cena za prihlášku dizajnu cena registrácie dizajnu koľko stojí ochranná známka koľko stojí priemyselný dizajn cena ochranná známka priemyselný dizajn cena cena ochranná známka cena ochranných známok cena priemyselný dizajn cena priemyselných dizajnov

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať