Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo s.r.o. spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 29.01.2023


Ilustratívny obrázok k článku Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo s.r.o. spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov

Vlastníte nehnuteľnosť prostredníctvom spoločnosti a hľadáte možnosť zjednodušenia správy vlastného majetku?

Chcete sa zbaviť spoločnosti, ale má v majetku nemovitost a nevíte čo s daňami?

Sme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na NEMOVITOSTI a PRÁVO SPOLEČNOSTÍ. Navrhneme najlepší možný prevod nehnuteľnosti zo spoločnosti na spoločníka.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Tieto problémy riešia najmä cizinci, ktorí boli v minulosti českými právnymi predpismi založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo inú obchodnú korporáciu za účelom nabytia nehnuteľnosti. Avšak podmínky se zmenily a jak EU cizinci, tak cizinci z tretích krajín mimo EU môžu teraz nabyvat nemovitosti v Českej republike priamo bez platných omezení.

Prevod jmění spoločnosti na spoločníka

Miesto finančne náročného prevodu nehnuteľnosti z majetku spoločnosti na spoločníka a následnú likvidáciu spoločnosti, čo by znamenalo viacnásobné zdanenie, je možné len prevod jmění spoločnosti na spoločníka, kedy spoločník (dokonca aj fyzická osoba) prevezme všetok majetok a záväzky spoločnosti a spoločnosť zaniká a je vymazaná z obchodného rejstříku v rámci jedného jediného procesu.

Standardně by společnost měla převést majetek (nemovitost) na inú osobu (vrátane spoločníka) za trhovú hodnotu, pričom príjem z takéhoto prevodu bol súčasťou základu dane z príjnosti. 19 % Tento postup navyše nerieši existenciu spoločnosti ani penize či pohľadávky v majetku spoločnosti poté, čo došlo k predaju majetku (nemovitosti). Ak by chcel spoločník s peniazmi disponovať ako fyzická osoba, tak musel pristúpiť k výplate dividendy, ktorá je na strane spoločníka zdaniteľným príjmom s vyššími sadzbami 15%.

Pri prevode jmění na spoločníka nedochádza ku zmene vstupných cien majetku a spoločník pokračuje ďalej v daňovom odepisovaní vykonávaných spoločností. To je dáno tím, že spoločník je v tomto prípade právnym nástupcom spoločnosti a je zde tedy právní kontinuita obdobně jako u jiných typů přeměn obchodních korporací.

Pokud jde o DPH, tak pokud je společnost plátcem DPH, tak sa uplatňuje potvrdenie daňového statusu u právneho nástupu podľa ustanovení § 6b odst. 2 ZDPH, dle kterého pokud na právního nástupce v rámci přeměny právnické osoby přechází jmění plátce, stane se tento právní nástupce také plátcem, a to ode dne zápisu přeměny do obchodního.

Prevod jmění je možný iba na jedného spoločníka, ktorý preberá všetok majetok a záväzky spoločnosti, je teda ideálna situácia, kedy spoločnosť nemá viac spoločníkov alebo keď ostatní majú len finančnú kompenzáciu, nie majetok spoločnosti.

Na rozdiel od likvidácie, nie je treba v rámci prevodu jmění na spoločníka riešiť archiváciu dokumentov ani súhlas finančného úradu s výmazom spoločnosti, keďže preberajúci spoločník je právnym nástupcom zaniklej spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti a prevzatia nehnuteľnosti ako likvidačného zostatku

Ďalšou alternatívou je likvidácia spoločnosti s tým, že spoločník prevezme nemovitost jako súčasť likvidačného zůstatku v nepeněžité formě.

Podiel na likvidačnom pobyte sa síce vypláca zásadne v peniazoch, avšak dohoda spoločníkov alebo spoločenská zmluva môže stanoviť inak. Nepeňažitá výplata likvidačného zostatku sa potom môže uskutočniť prevodom vecí tvoriacich likvidačnú funkciu na spoločníka. Dôvodom pre takýto postup môže byť priamo záujem o nabytie jednotlivých vecí vo vlastníctve spoločnosti s konkrétnym spoločníkom alebo obavy, že pri ich zpeněžovaní nebude cena doĽhonne.

V tomto prípade spoločník nepokračuje v odpisoch a vstupnej cene hmotného majetku nabytého spoločníka zakladajúceho obchodnú korporáciu ako súčasť likvidačného pobytu v nepeňažnej forme bude stanov. 1 písm d) ZDP „reprodukční pořizovací cena“: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV-KDP_2015-09-16.pdf o oceňovaní majetku a jeho vykonávacej vyhláške. Ak jde o nemovitost, tak reprodukční pořizovací cena bude cena zistená –2021.pdf, v prípade vecí movitých a služieb to bude obvyklá cena, prípadne tržní hodnota cene-po-1–1–2021.pdf.

Pokud jde o DPH, tak v prípade nepeněžitého likvidačného zostatku sa neuplatňuje ustanovenie § 6b odst. 2 ZDPH, teda pokiaľ v rámci likvidácie zaniká spoločnosť, ktorá je plátce DPH, tak spoločník tvoriace veci tvoriace likvidačné prvky sa plátcom DPH nezostáva.

Prevzetí nehnuteľnosti jako likvidačného zostatku v rámci likvidácie taktiež umožňuje riešiť situáciu, kedy je viac spoločníkov a každý má záujem o časť majetku (jinou nemovitost) spoločnosti. V rámci rozdelenia likvidačného zvyšku môže každý spoločník dostať majetok (nemovitosť) podľa dohody spoločníkov.

Avšak likvidácia je komplikovanejší proces, kedy je potrebné zverejniť vstup do likvidácie v obchodnom vestníku a následne vyčkať 3 na prípadné prihlášky pohľadávok veriteľov. Ďalej je nutné komunikovať s oblastným štátnym archívom ohľadom archivácie dokumentov spoločnosti a tiež získať súhlas príslušného finančného úradu s výmazom spoločnosti z obchodného rejstříku.


Ako je to s daňami z príjmov na strane spoločníka

Často kladenou otázkou je, ako je to s potom daňami z príjmov na straně společníků v případě obou výše uvedených transakcí? Výsledok zdanenia je však úplne individuálny a je závislý na výške vkladov spoločníka do základného kapitálu, výši príplatkov spoločníka mimo základného kapitálu neboli vkladov do ostatných kapitálových fondov, ďalej na záväzkoch spoločnosti voči spoločníkovi apod.

Obe vyššie uvedené transakcie prebehnú za rôznych podmienok a je teda potrebné zvážiť všetky faktúry a nastaviť transakciu podľa potreby.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.


Klicova slova: prevod nehnuteľnosti na spoločníka prevod jmění na spoločníka prevod majetku na spoločníka zrušenie spoločnosti a prevodu majetku na spoločníka zrušení sro a prevod majetku na spoločníka zrušení spoločnosti a prevod jmění na spoločníka zrušení sro a prevod jmění na spoločníka zrušení spoločnosti a prevodu nehnuteľnosti na spoločníka zrušení sro a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod majetku na spoločníka likvidácia sro a prevod majetku na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia sro a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod jmění na spoločníka likvidácia sro a prevod jmění na spoločníka

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať