Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo s.r.o. spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 29.01.2023


Ilustratívny obrázok k článku Prevod majetku (nehnuteľnosti) zo s.r.o. spoločnosti na spoločníka a daň z príjmov

Vlastníte nehnuteľnosti prostredníctvom spoločnosti a hľadáte možnosť zjednodušenia správy vlastného majetku?

Chcete sa zbaviť spoločnosti, ale tá má v majetku nehnuteľnosti a neviete ako by to bolo s daňami?

Sme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCOVIA so zameraním na nehnuteľnosti a spoločnosti. Navrhneme najlepší možný prevod nehnuteľnosti zo spoločnosti na spoločníka.


Tieto problému riešia najmä cudzinci, ktorí boli v minulosti českými právnymi predpismi donútení založiť spoločnosť s ručením obmedzeným za účelom nadobudnutia a držby nehnuteľnosti. Avšak podmienky sa zmenili a ako EÚ cudzinci, tak cudzinci z tretích krajín môžu teraz nadobúdať nehnuteľnosti v Českej republike priamo bez akýchkoľvek obmedzení.

Namiesto finančne náročného prevodu nehnuteľnosti z majetku spoločnosti na spoločníka a následnej likvidácie spoločnosti, čo by znamenalo viacnásobné zdanenie, je možné realizovať prevod imania spoločnosti na spoločníka, kedy spoločník (dokonca aj fyzická osoba) prevezme všetok majetok a záväzky spoločnosti a spoločnosť zaniká a je vymazaná z obchodného registra v rámci jedného jediného procesu.

Ďalšou alternatívou je likvidácia spoločnosti s tým, že spoločník prevezme nehnuteľnosť ako súčasť likvidačného zostatku.

Celkové náklady na tieto transakcie dosahujú spravidla čiastku od 2 000 EUR do 3 200 EUR bez DPH a líšia dĺžkou celého procesu a ďalšími podstatnými detailmi. Konkrétny typ transakcie je potrebné zvoliť v závislosti na preferencii a potrebách spoločníkov.

Často kladenou otázkou potom je, ako je to s daňou z príjmov? Výsledok zdanenia je však úplne individuálny a je závislý na výške vkladov spoločníka do základného imania, výške príplatkov spoločníka mimo základného imania alebo vkladov do ostatných kapitálových fondov, ďalej na záväzkoch spoločnosti voči spoločníkovi a pod.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať. Po predložení potrebných dokladov sme schopní vopred navrhnúť konkrétny postup a potvrdiť celkovú konečnú výšku nákladov na danú transakciu.


Kľúčové slová: prevod nehnuteľnosti na spoločníka prevod imania na spoločníka prevod majetku na spoločníka zrušenie spoločnosti a prevod majetku na spoločníka zrušenie sro a prevod majetku na spoločníka zrušenie spoločnosti a prevod imania na spoločníka zrušenie sro a prevod imania na spoločníka zrušenie spoločnosti a prevod nehnuteľnosti na spoločníka zrušenie sro a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod majetku na spoločníka likvidácia sro a prevod majetku na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia sro a prevod nehnuteľnosti na spoločníka likvidácia spoločnosti a prevod imania na spoločníka likvidácia sro a prevod imania na spoločníka

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať