Elektronické verejné obstarávanie

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 19.01.2023


Ilustratívny obrázok k článku Elektronické verejné obstarávanie

Hľadáte spoľahlivého partnera a právneho poradcu, ktorý by vás sprevádzal na ceste elektronickým verejným obstarávaním v Českej republike a na Slovensku?

Potrebujete zástupcov s bohatými skúsenosťami, overenými kvalitnými referenciami a technickými zručnosťami vrátane správneho elektronického podpisu?

Sme ADVOKÁTI a zastupujeme našich klientov v rámci elektronického zadávania zákaziek po právnej i technickej stránke.


Od 19. 10. 2018 je v Slovenskej republike povinné elektronické verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní, pričom zadávatelia sú povinní na tieto účely využívať jeden zo systémov elektronického verejného obstarávania (systém elektronického verejného obstarávania EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie alebo jeden z komerčných nástrojov, ktoré sú už na trhu dostupné).

Možné úskalia elektronického verejného obstarávania

Elektronický podpis

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu. Potom kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu.

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.

Dôležité potom je, že ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronický podpis, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.


Uzavretie zmluvy elektronicky

Aj samotná zmluva medzi obstarávateľom a dodávateľom by mala byť uzatvorená v elektronickej podobe. To môže byť problém pri veľkých zmluvách vrátane príloh alebo príloh vo formáte, ktorý nepodporuje priame vkladanie elektronického podpisu.

Ďalej problém preukazovania pravosti jednoduchého elektronického podpisu (že ho pripojila osoba, ktorá ho používa) a preukazovania nemožnosti zmeny dokumentu po priložení jednoduchého elektronického podpisu relativizuje aj možnosť uzatvorenia zmluvy podpísanej s. jednoduchý elektronický podpis.

Okrem toho obstarávateľ často stanovuje formálne náležitosti komunikácie a predložených dokladov vrátane návrhu zmluvy v dokumentácii k obstarávaniu, ktorej súčasťou je často aj uznávaný elektronický podpis, ktorý je preto často potrebný pre účasť v elektronickom obstarávacom konaní.


Originál alebo kópia elektronického dokumentu

Problém môže byť aj rozlíšenie dokumentov pokiaľ ide o to, či ide o elektronický originál alebo elektronickú overenú kópiu alebo o jednoduchú kópiu.

Zákon o verejnom obstarávaní a súťažných podkladoch často stanovuje požiadavky na formu dokumentov, ktoré je potrebné dodržať, pričom uznávaný elektronický podpis v tomto smere bude spravidla nevyhnutný.


Kľúčové slová: elektronické zadávanie verejnej zákazky zákazka zastupovania vestník verejných zákaziek nen nipez ezak register verejného obstarávania verejné obstarávanie školenia verejnej zákazky nen verejné zákazky právnik verejnej zákazky podlimitná verejná zákazka verejné zákazky malého rozsahu verejná zákazka malého rozsahu zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme, vo forme elektronickej aukcie či formou súťaže o návrh dynamický nákupný systém elektronická aukcia súťaž o návrh

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať