Prihláška úžitkového vzoru (malý patent alebo predtým tiež zlepšovací návrh)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 13.10.2020


Ilustratívny obrázok k článku Prihláška úžitkového vzoru (malý patent alebo predtým tiež zlepšovací návrh)

Naša advokátska kancelária rieši pre klientov prípravu a podanie prihlášky úžitkového vzoru

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na jakub@vozab.com.

Čo je to úžitkový vzor. Ide o technické riešenie, ktoré presahuje rámec jednoduchej odbornosti, však nemusí dosahovať kvality prevratného vynálezu. Postačí, ak je technické riešenie v rámci úžitkového vzoru nové a priemyselne využiteľné, teda je možné ho komerčne využiť. Podmienky ochrany úžitkového vzoru sa od ochrany patentom líši len požiadavkou na úroveň riešenia. Zásadným rozdielom oproti patentom na vynálezy však je, že úžitkovým vzorom nemožno chrániť výrobné postupy, ale len samotné technické riešenie.

Konanie o prihláške úžitkového vzoru je tu založené na registračnom princípe, kedy Úrad priemyselného vlastníctva skúma len splnenie formálnych podmienok pre zapis úžitkového vzoru do registra a nezaoberá sa do hĺbky novosťou ani tvorivé úrovňou technického riešenia. Konanie o zápise úžitkového vzoru je tak spravidla skončené za tri až štyri mesiace po podaní prihlášky.

V rámci prihlášky úžitkového vzoru je potrebné venovať veľkú pozornosť príprave tzv. Podloh prihlášky úžitkového vzoru, lebo podlohy majú pevne stanovené formálne pravidlá pre všetky časti podloh, ktorými sú: opis oblasti a stavu techniky, podstata technického riešenia, objasnenie výkresov, príklad uskutočnenie technického riešenia , priemyselná využiteľnosť, nároky na ochranu, zoznam vzťahových značiek a samotné výkresy.

Podlohy prihlášky úžitkového vzoru vychádza z podloh prihlášky vynálezu, len sú o niečo menej rozsiahle. Formálne pravidlá sú však analogická a pre laika v tejto právnej a administratívnej oblasti môže znamenať príprava podloh väčšie či menšie problémy, a môže dôjsť až k neriešiteľným situáciám, kedy prihlasovateľ nedokáže sám vyhovieť pripomienkam Úradu priemyselného vlastníctva.

V takom prípade je potrebné sa obrniť trpezlivosťou a prípadne vyhľadať pomoc odborníka, aby nedošlo čisto z procesných dôvodov k strate nároku na ochranu.

Detaily potom upravuje Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru. Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu prihlášky úžitkového vzoru podávanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z.

Priložené súbory


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať