Služby súvisiace s Registrom partnerov verejného sektora (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.09.2017


Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Osoby, ktoré na Slovensku priamo či nepriamo získavajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených limitoch, či už v pozícii dodávateľov a subdodávateľov v rámci verejného obstarávania alebo projektov dotovaných zo štrukturálnych a iných fondov, v pozícii nadobúdateľov majetku vo vlastníctve štátu alebo v pozícii prevádzkovateľov niektorých zdravotníckych zariadení, majú povinnosť zaistiť svoj zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Vedľa slovenských subjektov sa tak uvedená povinnosť dotýka taktiež mnohých zahraničných osôb, ktoré na Slovensku dodávajú tovar a služby – priamo, prostredníctvom dcérskej spoločnosti či organizačnej zložky. Zápis do Registra partnerov verejného sektora je možný aj na základe dobrovoľnej žiadosti osoby, predovšetkým v prípadoch, kedy takýto zápis vyžaduje jej zmluvný partner.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora môže podľa zákona zaistiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti. Naša advokátska kancelária poskytuje všetky služby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS).

Cenník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis klienta do Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Paušálna odmena za zápis 500 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu vykonaniu zápisu do RPVS, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií.

Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Zmeny a výmaz údajov zapísaných do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)

V prípadoch, kedy dôjde k zmene údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), je osoba zapísaná v tomto registri povinná zaistiť aktualizáciu týchto údajov.

Zápis zmeny či výmaz údajov zapísaných do RPVS môže podľa zákona zaistiť iba určitý okruh oprávnených osôb, medzi ktoré patria aj advokáti. Naša advokátska kancelária poskytuje všetky služby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS).

Cenník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis zmeny údajov alebo výmaz klienta z Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Hodinová odmena 75 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu vykonaniu zápisu zmeny či výmazu z RPVS, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií. Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) a následné každoročné overenie správnosti zapísaných údajov vždy k 31.12. vyžaduje okrem iného aj overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Výsledkom tohto procesu je potom identifikácia fyzickej osoby, ktorá partnera verejného sektora ovláda alebo na ňom určitým spôsobom profituje.

Túto službu ponúkame ako súčasť prvozápisu klienta do RPVS a následne ako samostatnú službu v rámci trvalej spolupráce s klientom.

Cenník

Naša advokátska kancelária ponúka služby tzv. oprávnenej osoby, ktorá dokáže zaistiť zápis zmeny údajov alebo výmaz klienta z Registra partnerov verejného sektora za nižšie uvedené ceny:

Overenie identifikácie v rámci prvozápisu do RPVS zadarmo

Každoročné overenie identifikácie – hodinová odmena 75 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ponúkané ceny obsahujú vždy všetky náklady na zaistenie všetkých formalít a súvislostí potrebných k riadnemu overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod, s výnimkou nákladov na získanie výpisov zo zahraničných obchodných registrov a evidencií.

Všetky služby oprávnenej osoby súvisiace so slovenským Registrom partnerov verejného sektora (RPVS) poskytujeme bez väčších problémov taktiež na diaľku.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať