Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov od 1.6.2017

Mgr. Tomáš Vavro 16.04.2017


Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov od 1.6.2017

Prehľad najpodstatnejších informácií o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov a zmenách právnej úpravy od 1. júna 2017.


Ako sa zmení zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov od 1.6.2017?

Už podľa súčasného znenia zákonníka práce platí, že v zákonom vymedzených dňoch pracovného pokoja nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (zákaz maloobchodného predaja).
Súvisiacimi prácami sa rozumie najmä dokladanie tovaru, obsluha výdajných miest, zabezpečovanie ostrahy a ďalšie činnosti, ktoré sú s predajom tovaru úzko spojené. Od 1.6.2017 sa uvedený zákaz rozširuje na niekoľko ďalších dní, ktorými sú:


Aké sú výnimky zo zákazu maloobchodného predaja?

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov sa v prvom rade neuplatní v prevádzkach vedených samostatne zárobkovo činnými osobami, v ktorých nepracujú žiadni zamestnanci, bez ohľadu na okruh zákazníkov a druh ponúkaného sortimentu.
Ako už bolo uvedené, zákaz sa vzťahuje výhradne na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s ním súvisiace práce. Ďalšiu výnimku tak predstavujú prevádzky, v ktorých sú poskytované služby (napr. reštauračné zariadenia a pohostinstvá), ako aj prevádzky spojené s veľkoobchodom (napr. veľkosklady).
Poslednú skupinu výnimiek predstavujú práce vymenované v prílohe č. 1a k zákonníku práce, a to:


Ako sa dá zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov vyhnúť?

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov vyhnúť. Sú nimi predovšetkým rôzne obchodnoprávne vzťahy, ktorými možno v určitých prípadoch dočasne nahradiť prácu zamestnancov na trvalý pracovný pomer či dohodu. Aj pri nich je však potrebné myslieť na správne nastavenie a vylúčenie rizík spojených s nelegálnym zamestnávaním.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať