Etika a Compliance

Vozáb & Co. s.r.o. si uvedomuje svoju dôležitú úlohu v súčasnej spoločnosti rovnako ako tomu zodpovedajúcu zodpovednosť a povinnosti. Rokujeme v súlade s miestnymi predpismi, vrátane odborných predpisov a etických pravidiel Slovenskej advokátskej komory, predpisov v oblasti ochrany zdravia, ochrany zamestnancov a ochrany životného prostredia.


Zdieľať