Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 11.10.2022


Ilustratívny obrázok k článku Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

Máte problém týkajúci sa zahraničnej spoločnosti?

Potrebujete dohľadať zahraničnú spoločnosť, získať doklady o jej existencii alebo len odborný právny preklad do slovenského jazyka?

Sme ADVOKÁTI a pomáhame našim klientom riešiť obchodné veci s cudzím prvkom.

Belgie

<Crossroads Bank for Entreprises>

Belgický obchodný register, databáza Business Hub (francúzsky Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), holandská Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), spravuje kancelária na federálnom ministerstve hospodárstva.

Databáza zahŕňa všetky podniky a zákon vyžaduje, aby sa všetky podniky zaregistrovali. Obsahuje aj zoznam prevádzkarní podnikov (alebo „jednotiek prevádzkarní“): sú to adresy, kde – alebo odkiaľ – podnik vykonáva svoju činnosť.

Databáza poskytuje aj prepojenia na iné databázy. Týka sa to nielen podnikov, ale aj iných právnických osôb. Patria sem živnostníci, verejné orgány a v niektorých prípadoch zahraničné podniky.

Bulharsko

<ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs>

Bulharský obchodný register/register neziskových právnických osôb (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs) spravuje agentúra registra pri ministerstve spravodlivosti.

V TRRYULNTs sú registrovaní obchodníci, pobočky zahraničných obchodníkov, neziskové právnické osoby a pobočky neziskových právnických osôb spolu s údajmi o nich, ktoré sú povinné zo zákona registrovať.

V TRRYULNTS sú zahrnuté aj dokumenty, ktoré zákon vyžaduje, aby boli k dispozícii pre verejnú kontrolu týkajúce sa obchodníkov a pobočiek zahraničných obchodníkov, neziskových právnických osôb a pobočiek zahraničných neziskových právnických osôb.

Česká republika

<Obchodní rejstřík>

Obchodný register vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Dánsko

<The Central Business Register (CVR)>

Centrálny register podnikateľov je Dánsky základný verejný register informácií o podnikateľoch (Det Centrale Virksomhedsre­gister).

Fínsko

<Trade Registry>

Obchodný register vedie Fínsky úrad pre patenty a registrácie (Patentti- ja rekisterihallitus | Finnish Patent and Registration Office) (VIRRE).

Francúzsko

<Infogreffe>

Francúzsky obchodný register spravujú miestne obchodné a občianskopráv­ne súdy.

Holandsko

<Dutch Handelsregister>

Obchodný register vedie Obchodná komora (Kamer van Koophandel | Chamber of Commerce) pre jednotlivé regióny.

Chorvátsko

<Sudski registar>

Súdny register je verejná kniha obsahujúca údaje a listiny o subjektoch, ktoré musia byť zo zákona zapísané do registra.

Do registra sa zapisujú: verejné obchodné spoločnosti (javna trgovačka društva), komanditné spoločnosti (komanditna društva), hospodárske záujmové združenia (gospodarska interesna udruženja), akciové spoločnosti (dionička društva), spoločnosti s ručením obmedzeným (društva s ogranično). ), živnostníci (trgovci poedinci), európske spoločnosti (SE), európske hospodárske záujmové zoskupenia (EEIG), európske družstevné spoločnosti (SCE), inštitúcie (ústanove), spoločenstvo inštitúcií (zajednice ustanova), družstvá (zadruge), zväzy družstva (savezi zadruga), družstevnej záložne (kreditne unije), jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (jednostavňa društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a ďalšie osoby, ktoré musia byť registrované zo zákona. Dcérske spoločnosti sa zapisujú do registra, pokiaľ to vyžaduje zákon.

Nemecko

<Unternehmensre­gister> <Handelsregister>

Nemecký obchodný register vedie pre ostatné spolkové štáty Ministerstvo spravodlivosti spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko.

Pakistán

<Obchodný register/بزنس رجسٹر>

Obchodný register vedie Pakistan Bureau of Statistics, First Floor, Statistics House, 21 Mauve Area, G-9/1, Islamabad, Pakistan, Phone +92 51 9106577, 9106550, Email: bjan@pbs.gov.pk. Obchodný register je komplexná databáza všetkých aktívnych podnikateľských subjektov (obchodných spoločností a podnikov) v Pakistane, ako aj kontakty a údaje o charaktere činnosti..

Poľsko

<Rejestr Gospodarki Narodovej> <Krajowy Rejestr Sadowy (KRS)>

Hlavný Rejestr Gospodarki Narodovej (REGON) umožňuje vyhľadávanie všetkých hospodárskych subjektov. Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Poľskej republiky, následne umožňuje vyhľadávanie právnických osôb.

Rakúsko

<Firmenbuch>

Rakúsky obchodný register obsahuje informácie o všetkých registrovaných rakúskych spoločnostiach. Prístup do tohto registra je spoplatnený.

Slovensko

<Obchodný register>

Obchodní register vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Taliansko

<Registroimprese>

Taliansky obchodný register vedú obchodné komory pod dohľadom Ministerstva pre hospodársky rozvoj.

Veľká Británia

<Companies House>

Obchodný register pre celé Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales, Severné Írsko a Škótsko) vedie organizácia Companies House.

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať