Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 11.10.2022


Ilustratívny obrázok k článku Zahraničné obchodné registre - obchodné registre cudzích štátov

Sme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCOVIA so zameraním na OBCHODNÉ PRÁVO a SPOLOČNOSTI.

Poradíme ako na zahraničné spoločnosti. Pomôžeme s transakciami týkajúcimi sa zahraničných spoločností.


Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: office@vozab.com

Belgie

<Crossroads Bank for Entreprises>

Belgický obchodný register, databáza Business Hub (francúzsky Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), holandská Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), spravuje kancelária na federálnom ministerstve hospodárstva.

Databáza zahŕňa všetky podniky a zákon vyžaduje, aby sa všetky podniky zaregistrovali. Obsahuje aj zoznam prevádzkarní podnikov (alebo „jednotiek prevádzkarní“): sú to adresy, kde – alebo odkiaľ – podnik vykonáva svoju činnosť.

Databáza poskytuje aj prepojenia na iné databázy. Týka sa to nielen podnikov, ale aj iných právnických osôb. Patria sem živnostníci, verejné orgány a v niektorých prípadoch zahraničné podniky.

Bulharsko

<ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs>

Bulharský obchodný register/register neziskových právnických osôb (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs) spravuje agentúra registra pri ministerstve spravodlivosti.

V TRRYULNTs sú registrovaní obchodníci, pobočky zahraničných obchodníkov, neziskové právnické osoby a pobočky neziskových právnických osôb spolu s údajmi o nich, ktoré sú povinné zo zákona registrovať.

V TRRYULNTS sú zahrnuté aj dokumenty, ktoré zákon vyžaduje, aby boli k dispozícii pre verejnú kontrolu týkajúce sa obchodníkov a pobočiek zahraničných obchodníkov, neziskových právnických osôb a pobočiek zahraničných neziskových právnických osôb.

Cyprus

<Ο Έφορος Εταιρειών>

Register podnikateľských subjektov (Business Entity's Registry/Ο Έφορος Εταιρειών) obsahuje všetky obchodné subjekty registrované v Cyperskej republike. Môžete vykonať elektronické vyhľadávanie podľa názvu alebo registračného čís­la.

Česká republika

<Obchodní rejstřík>

Obchodný register vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Dánsko

<The Central Business Register (CVR)>

Centrálny register podnikateľov je Dánsky základný verejný register informácií o podnikateľoch (Det Centrale Virksomhedsre­gister).

Estónsko

E-äriregistr

E-Business Register je oficiálny portál, ktorý zahŕňa údaje všetkých právnických osôb registrovaných v Estónsku. Ďalej sú dostupné informácie o zákaze podnikania, zoznamy členov politických strán a umeleckých združení, informácie o skutočných vlastníkoch právnických osôb a informácie o daňových nedoplatkoch.

Fínsko

<Trade Registry>

Obchodný register vedie Fínsky úrad pre patenty a registrácie (Patentti- ja rekisterihallitus | Finnish Patent and Registration Office) (VIRRE).

Francúzsko

<Infogreffe>

Francúzsky obchodný register spravujú miestne obchodné a občianskopráv­ne súdy.

Grécko

<Γενικό Εμπορικό Μητρώ>

Všeobecný obchodný register (General Commercial Register – GEMI) obsahuje údaje a dokumenty o spoločnostiach. Pre verejnosť je vyhľadávanie zadarmo. Je možné sťahovať dokumenty uložené v registri.

Holandsko

<Dutch Handelsregister>

Obchodný register vedie Obchodná komora (Kamer van Koophandel | Chamber of Commerce) pre jednotlivé regióny.

Chorvátsko

<Sudski registar>

Súdny register je verejná kniha obsahujúca údaje a listiny o subjektoch, ktoré musia byť zo zákona zapísané do registra.

Do registra sa zapisujú: verejné obchodné spoločnosti (javna trgovačka društva), komanditné spoločnosti (komanditna društva), hospodárske záujmové združenia (gospodarska interesna udruženja), akciové spoločnosti (dionička društva), spoločnosti s ručením obmedzeným (društva s ogranično). ), živnostníci (trgovci poedinci), európske spoločnosti (SE), európske hospodárske záujmové zoskupenia (EEIG), európske družstevné spoločnosti (SCE), inštitúcie (ústanove), spoločenstvo inštitúcií (zajednice ustanova), družstvá (zadruge), zväzy družstva (savezi zadruga), družstevnej záložne (kreditne unije), jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (jednostavňa društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a ďalšie osoby, ktoré musia byť registrované zo zákona. Dcérske spoločnosti sa zapisujú do registra, pokiaľ to vyžaduje zákon.

Írsko

<an Oifig um Chlárú Cuideachtaí>

Úrad pre zápisy spoločností (Companies Registration Office – CRO) je centrálnym úložiskom verejných štatutárnych informácií o írskych spoločnostiach a obchodných názvoch.

CRO je štatutárnym orgánom pre registráciu nových spoločností v Írskej republike. Úrad tiež registruje obchodné firmy. Obchodná firma je obchodná firma, ktorá sa líši od mien osôb alebo spoločností, ktoré podnik vlastní.

Litva

<Juridinių asmenų registras>

Register právnických osôb obsahuje podniky, inštitúcie a mimovládne organizácie a zhromažďuje podrobné údaje o litovských právnických osobách, ako aj pobočkách a zastúpeniach zahraničných spoločností a organizácií.

Lotyšsko

<Uzņēmumu reģistrs>

Obchodný register (Busienss Registry/Uzņēmumu reģistrs) eviduje spoločnosti, podnikateľov, ich pobočky a dcérske spoločnosti a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch a vykonáva činnosti stanovené v právnych predpisoch. Je možné elektronické vyhľadávanie, kde sú dostupné základné informácie. Detailné informácie je možné získať za poplatok.

Luxembursko

<Registre de Commerce et des Sociétés>

Na webových stránkach kliknúť na odkaz: > Search for an RCS file

Obchodný register (Registre de Commerce et des Sociétés, ďalej len „RCS“) je úradný register všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, ako aj všetkých ďalších subjektov. Informácie dostupné online sú zadarmo. Detaily je možné získať iba osobne.

Maďarsko

<Cégkeresés>

Obchodný register (Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) obsahuje údaje o zapísaných spoločnostiach a korporátne listiny, z ktorých zápis vychádza. Je možné vyhľadávať online a dostupné informácie sú zadarmo. Prístup k ďalšiemu obsahu je spoplatnený.

Malta

<Malta Busienss registre (MBR)>

Maltský obchodný register (Malta Busienss registre – MBR) obsahuje všeobecné informácie o spoločnostiach na Malte. Všeobecné informácie z maltského obchodného registra sú verejnosti dostupné zadarmo, avšak za prístup k niektorým oddielom internetových stránkach sa účtuje poplatok.

Nemecko

<Unternehmensre­gister> <Handelsregister>

Nemecký obchodný register vedie pre ostatné spolkové štáty Ministerstvo spravodlivosti spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko.

Pakistán

<Obchodný register/بزنس رجسٹر>

Obchodný register vedie Pakistan Bureau of Statistics, First Floor, Statistics House, 21 Mauve Area, G-9/1, Islamabad, Pakistan, Phone +92 51 9106577, 9106550, Email: bjan@pbs.gov.pk. Obchodný register je komplexná databáza všetkých aktívnych podnikateľských subjektov (obchodných spoločností a podnikov) v Pakistane, ako aj kontakty a údaje o charaktere činnosti..

Poľsko

<Rejestr Gospodarki Narodovej> <Krajowy Rejestr Sadowy (KRS)>

Hlavný Rejestr Gospodarki Narodovej (REGON) umožňuje vyhľadávanie všetkých hospodárskych subjektov. Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Poľskej republiky, následne umožňuje vyhľadávanie právnických osôb.

Portugalsko

<Publicações de Atos Societários e de outras entidades>

Portugalský Obchodný register obsahuje živnostníkov, obchodných spoločnosti, spoločnosti podľa občianskeho práva, ktoré majú formu obchodnej spoločnosti, samostatné podniky s ručením obmedzeným (EIRL), družstvá, verejnoprávne spoločnosti, ďalšie zoskupenia podnikov (ACE) a európskych hospodárskych záujmových združení, fyzických a právnických osôb, ktoré zo zákona podliehajú zápisu do registra. Informácie dostupné online sú zadarmo.

Rakúsko

<Firmenbuch>

Rakúsky obchodný register obsahuje informácie o všetkých registrovaných rakúskych spoločnostiach. Prístup do tohto registra je spoplatnený.

Rumunsko

Obchodný register

Pre prístup k online službám je nutné sa registrovať.

Obchodný register obsahuje spoločnosti, štátne spoločnosti, štátne podniky, verejnoprávne spoločnosti, družstevné spoločnosti, družstevné organizácie, hospodárske záujmové združenia, európske hospodárske záujmové združenia, európske spoločnosti, európske družstevné spoločnosti, živnostníkov, jednočlenné spoločnosti, rodinné podniky a ďalšie fyzické a právnické osoby stanovené zákonom.

Slovensko

<Obchodný register>

Obchodní register vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Slovinsko

<Poslovný register>

Prístup je bezplatný, ale je potrebná registrácia.

Obchodný register Slovinska (Poslovni register Slovenije – PRS) obsahuje spoločnosti (osobné a kapitálové), podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom, právnické osoby verejného práva, právnické osoby súkromného práva, združenia, fyzické osoby vykonávajúce činnosti podliehajúce ohláseniu alebo regulovanej činnosti, dcérske spoločnosti a pobočky podnikateľských subjektov, hlavné zastúpenie zahraničných podnikateľských subjektov a ďalšie subjekty.

Španielsko

<Registro Mercantil>

Obchodný register (Business Registry/Registro Mercantil) zahŕňa údaje o spoločnosti, sociálny kapitál, právny zástupca – konateľ a právny zástupca – registrované akty všeobecné zverejnené v BORME, podávanie ročných účtovných závierok a legalizovaných úradných kníh.

Švédsko

<Bolagsverket>

Úrad pre obchodný register (Companies Registration Office/Bolagsver­ket) vedie niekoľko registrov, ktoré obsahujú informácie o registrovaných spoločnostiach, pričom celková databáza sa označuje ako Obchodný register. Online je možné zadarmo získať informácie o názve spoločnosti, identifikačnom čísle a statuse. Ďalšie služby sú prístupné iba registrovaným a platiacim užívateľom.

Taliansko

<Registroimprese>

Taliansky obchodný register vedú obchodné komory pod dohľadom Ministerstva pre hospodársky rozvoj.

Veľká Británia

<Companies House>

Obchodný register pre celé Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales, Severné Írsko a Škótsko) vedie organizácia Companies House.

Kontaktujte nás

Telefón: +420 603 774 473
Email: office@vozab.com

Napíšte nám


Odoberať novinky e-mailom RSS Feed
Zdieľať