Registrace ochranné známky – DOTACE až 1000 EUR

Ilustrativní obrázek ke článku Komplexní řešení oznamovacího systému - Whistleblowing

Dotace až
1000 EUR na ochranu značky, loga, sloganu nebo tvaru výrobku v roce 2024

Chraňte výsledky své tvůrčí činnosti

Chraňte obchodní značku, název nebo logo firmy, reklamní slogan nebo vzhled výrobku.
V roce 2024 je možné využít dotaci EU až 1000 EUR na registraci ochranné známky a průmyslového vzoru.
Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Zajistíme čerpání DOTACE a registraci ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Proč naše služby?

Ověřené reference od dlouholetých klientů

U ochranné známky pro celé EU dotace pokrývá
náklady na naše služby

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D.

Komplexní služby při ochraně značky, loga, sloganu a designu výrobku

-> Zajistíme rozhodnutí o přiznání dotace
-> Podáme přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru
-> Požádáme o proplacení dotace

Cena služby

Kolik stojí ochranná známka a kolik stojí průmyslový vzor?
Níže uvádíme kalkulaci úspory pro ochranné známky a průmyslové vzory EU.

Registrace ochranné známky (značky, loga, sloganu) pro celé území EU

Základní cena od:1 450 EUR bez DPH (1 754,50 EUR s DPH)
Dotace/úspora638 EUR
Po dotaci pouze:812 EUR bez DPH (982,50 EUR s DPH)

Registrace průmyslového vzoru (tvaru výrobku) pro celé území EU

Základní cena od:950 EUR bez DPH (1 150 EUR s DPH)
Dotace/úspora262,50 EUR
Po dotaci pouze:687,50 EUR bez DPH (832 EUR s DPH)

Pokud Vás zajímají náklady ve Vašem konkrétním případě, tak požádejte o kalkulaci.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email:
 jakub@vozab.com

Reference

Aleš Titlbach ALTISPORT
Petra Holá HOJDAVAK
Milan Hněvsa UNIFLEG CZ

Důvěřují nám:

Napište nám:

  Proč registrovat značku, logo, slogan nebo vzhled (design) výrobku

  Duševní vlastnictví je klíčové pro tvorbu firemní identity a ochranu pozice na trhu, proto je také často terčem útoků ze strany konkurentů, kteří se snaží napodobit, imitovat, zaměnit, klamat zákazníky či spotřebitele a získat tak neoprávněnou výhodu. V současném digitálním světě je formální ochrana výsledků lidské tvůrčí činnosti prostřednictvím zápisu ochranné známky a nebo průmyslového vzoru prakticky nevyhnutelná.

  Dotace 2024

  Pokud uvažujete o ochraně Vaší firemní identity, názvu nebo loga firmy, nebo třeba reklamního sloganu Vaší firmy pomocí ochranné známky a nebo průmyslového vzoru, potom v roce 2023 je možné využít EU dotaci až do výše 1000 EUR/osoba/rok.

  Dotace se poskytuje do výše 75% poplatků za přihlášku ochranné známky a průmyslového vzoru v rámci celé EU a je možné ji využít na více přihlášek až do vyčerpání maximálního limitu 1000 EUR/osoba/rok. Dotaci tak můžete čerpat na registraci národní, evropské nebo mezinárodní ochranné známky či průmyslového vzoru ve všech členských státech Evropské unie (EU).

  V roce 2024 můžete opět žádat o dotaci na registraci nové ochranné známky nebo průmyslového vzoru, i když jste již čerpali dotaci v roce 2022 a nebo 2023.

  Podmínky pro získání dotace:

  -> sídlo v EU
  -> splnění definice mikro, malého nebo středního podniky (MSP), což obnáší:

  • méně než 250 zaměstnanců
  • roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR
  • bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR

  Co budete potřebovat?

  -> výpis z bankovního účtu s těmito údaji: název firmy v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s kódem státu a kód BIC/SWIFT
  -> osvědčení o registraci k DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle vaší firmy

  Jaký je postup?

  -> nejprve za Vás provedeme registraci a přihlášení do účtu v rámci „Fondu pro MSP“ a podáme žádost o dotaci
  -> jakmile bude dotace přidělena, tak máte až 4 měsíce na promyšlení přihlášky ochranné známky nebo přihlášky průmyslového vzoru
  -> přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru za Vás odborně připravíme a podáme
  -> následně dojde k čerpání dotace na zpětné proplacení již zaplacených poplatků

  Kolik stojí registrace ochranné známky a kolik stojí registrace průmyslového vzoru?

  Náklady na registraci značky, loga, sloganu nebo vzhledu (designu) výrobku jsou závislé na rozsahu požadované ochrany. U ochranné známky jde o o rozsah přihlášených výrobků nebo služeb. V případě průmyslového vzoru je to zase počet vyobrazení vzhledu výrobku a s tím související množství práce. Pokud Vás zajímá jaké by byly náklady ve Vašem konkrétním případě, tak požádejte o kalkulaci.

  Kontaktujte nás:

  Telefon: +420 603 774 473
  Email:
   jakub@vozab.com

  Co je dobré vědět

  Dotace je poskytována Ideas Powered for business SME Fund, což je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit jejich práva duševního vlastnictví. Tento fond je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

  Ochranná známka je jakékoliv označení zboží nebo služeb, které je tvořené zejména slovy, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, tedy jinak řečeno pokud může být vnímáno spotřebiteli v souvislosti s výrobky nebo službami (rozlišovací schopnost) a pokud je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky (schopnost zápisu v rejstříku ochranných známek).

  Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

  Průmyslový vzor je jednoduše řečeno vnější úprava (podoba) výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Základní klíčové faktory pro získání ochrany, neboli pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů jsou novost a individuální povaha.

  Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. ho prodat). Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.

  Průmyslový vzor může být přihlášen jako jednoduchý nebo hromadný. V případě hromadné přihlášky dochází k zápisu více souvisejících průmyslových vzorů najednou. Takto lze získat ochranu pro skupinu souvisejících průmyslových vzorů s menší administrativní a finanční náročností než při podávání jednotlivých přihlášek, avšak je třeba splnit podmínku, že všechny průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce, patří do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

  Systematická ochrana výsledků tvůrčí činnosti firmy

  Pokud řešíte systematickou ochranu firemního duševního vlastnictví, tak Vám rádi pomůžeme s nastavením procesů a vysvětlíme, co je podstatné uvádět ve firemních dokumentech.

  Komplexní právní služby pro firmy

  Podrobnosti o našich právních službách pro naše firemní klienty najdete v sekci VŠE PRO FIRMY.


  Klíčová slova: ochranná známka cena průmyslový vzor cena registrace ochranné známky cena registrace obchodní značky přihláška ochranné známky cena přihláška ochranné známky cena ochranné známky zápis ochranné známky ochranna znamka cena kolik stojí ochranná známka ochranná známka eu cena registrace ochranné známky jak zaregistrovat ochrannou známku obchodní značka registrace přihláška ochranné známky registrace ochranné známky zápis ochranné známky přihláška průmyslového vzoru registrace průmyslového vzoru zápis průmyslového vzoru přihláška designu registrace designu zápis designu dotace na och

  Napište nám

   Přejít nahoru