Přechod z OSVČ na s.r.o. (společnost)

Řešíte přechod z OSVČ na společnost a máte strach o smlouvy se zákazníky?

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na FIRMY.

Navrhneme nejlepší možný přechod podnikání z OSVČ na společnost.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: 
jakub@vozab.com

Je jasné, že primárně potřebujete mít k dispozici cílovou společnost, a na webu se dočtete o tom, jakým způsobem je možné uskutečnit přechod z OSVČ na s.r.o.:

  • vklad firmy OSVČ do společnosti
  • odkup firmy novou společností od OSVČ
  • souběžný provoz obou forem podnikání a postupný přechod

Nicméně jsou některé detaily, které se nikde nedočtete a které uvádíme dále.

1. VKLAD FIRMY OSVČ DO S.R.O.

Jednou z možností je vložení firmy (nebo jinak řečeno podniku nebo závodu) provozované OSVČ do kapitálu společnosti formou vkladu společníka mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů).

Výhody: není třeba podepisovat nové smlouvy, neplatíte daň z příjmu a díky vkladu do kapitálu se společnosti jeví jako kapitálově silná

Nevýhody: potřebujete posudek znalce na ocenění firmy

Jakkoliv se tato varianta může jevit jako komplikovaná a nákladná díky nutnému posudku znalce, tak ovšem ve většině případů může být výhodnější zaplatit za posudek znalce, než platit daň z příjmu získaného prodejem firmy z OSVČ do společnosti (viz bod 2. níže) nebo riskovat problémy spojené s přesmluvněním zákazníků nebo dodavatelů (viz bod 3. níže).

2. PRODEJ FIRMY Z OSVČ DO S.R.O.

Další možností je realizovat prodej firmy (podniku či závodu) pomocí kupní smlouvy uzavřené mezi OSVČ jako prodávající a cílovou společností jako kupujícím. Kupní cena musí být ve výši tzv. „obvyklé ceny“, což je částka, na které by se dohodly nezávislé osoby za tržních podmínek.

Výhody: není třeba podepisovat nové smlouvy

Nevýhody: nepotřebujete sice posudek znalce na ocenění firmy, nicméně často to bude jediný způsob, jak doložit, že kupní cena byla sjednána ve výši obvyklé ceny a OSVČ musí příjem z prodeje zdanit daní z příjmů

Jakkoliv se tato varianta může jevit jako méně komplikovaná, tak ale zpravidla skončíte stejně u znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny převáděné firmy a navíc budete řešit daň z příjmů z prodeje firmy.

3. POSTUPNÝ PŘECHOD Z OSVČ NA SPOLEČNOST

Poslední možností je provozovat po určitou dobu obě formy podnikání najednou a postupně tlumit činnost OSVČ a nový firemní majetek kupovat už na společnost a nové obchody sjednávat taky na společnost. Jakmile se Vám povede utlumit kompletně činnost OSVČ, tak ukončíte živnost a dále již pokračuje výhradně jenom s.r.o.

Výhody: nemusíte řešit posudek znalce ani stanovení obvyklé ceny firmy

Nevýhody: musíte přesmluvnit zákazníky a dodavatele, což může představovat riziko udržení obchodních vztahů, pokud společnost musí používat majetek firmy OSVČ (nemá vlastní zdroje), tak za to musí platit obvyklé tržní nájemné, což je příjem OSVČ ke zdanění, během přechodného období než zcela ukončíte činnost OSVČ budete mít více administrativy se dvěma firmami

V případě zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat. Po předložení potřebných dokladů jsme schopni předem navrhnout konkrétní postup a potvrdit celkovou konečnou výši nákladů na danou transakci.


Klíčová slova: přechod z OSVČ na s.r.o., přechod z OSVČ na společnost, vklad závodu na kapitálu společnosti, příplatek mimo základní kapitál, vklad do ostatních kapitálových fondů, prodej podniku

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napište nám

    Přejít nahoru