Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Odpovědnost poskytovatele optimalizace pro vyhledávání na internetu za uložená data

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 27.07.2012

Změny obchodního zákoníku od 1.1.2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 02.07.2012

Pracovněprávní 2|2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 27.04.2012

Pracovnělékařské služby (zdravotní závodní preventivní péče)

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 23.04.2012

Změna prohlášení vlastníka v rozsahu údajů nezapisovaných do katastru nemovitostí

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Nemovitosti 06.04.2012

Právo a podnikání 2|2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 18.03.2012

Trestní odpovědnost právnických osob 2012 II.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 13.03.2012

Hlavní změny v oblasti veřejných zakázek od 1.4.2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 12.03.2012

Odměna člena představenstva bytového družstva 2012

Ing. Jana Kunešová, daňový poradce a auditor Pracovní právo 12.03.2012

Trestní odpovědnost právnických osob 2012

Mgr. Adam Novotný Obchodní právo 12.03.2012