Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Bydliště zaměstnance jako místo výkonu práce (práce z domova)

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 04.11.2013

Pravidla pro doručování písemností zaměstnancům

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 03.11.2013

Pracovněprávní 2|2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 03.11.2013

Profesní označení advokáta v zemích EU

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatní 05.09.2013

Novela zákoníku práce od 1.8.2013 umožňující řetězení smluv na dobu určitou

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 01.08.2013

Novela zákona o veřejných zakázkách 2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 25.07.2013

Novela obchodního zákoníku od 1.7.2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 01.07.2013

Novela autorského zákona od 1.7.2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 01.07.2013

Pracovněprávní 1|2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 28.02.2013

Právo a podnikání 1|2013

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 19.01.2013