Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 08.05.2016

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

JUDr. Magda Václavíková Pracovní právo 18.04.2016

Nový zákon o veřejných zakázkách (Zákon o zadávacích řízeních) 2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 14.03.2016

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného

Mgr. Marek Zeman Pracovní právo 04.03.2016

Převod nemovitosti na společníka společnosti v České republice

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 15.02.2016

Drobné opravy v bytě a náklady na údržbu

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 05.02.2016

Založení svěřenského fondu (trustu)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 13.01.2016

Soud v řízení o žalobě na ochranu průmyslového vzoru neprovádí posouzení zápisné způsobilosti (zejména novosti a individuální povahy)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 20.12.2015

Obchodní podmínky pro e-shopy podle nového občanského zákoníku

JUDr. Magda Václavíková Obchodní právo 27.03.2015

Změna stanov společenství vlastníků jednotek 2014

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 14.12.2014