Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu milostného vztahu s vedoucím pracovníkem obchodního partnera

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 04.03.2017

Podmínky uplatnění práva předchozího uživatele nezapsaného označení

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 26.10.2016

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinná od 1.11.2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 19.08.2016

Nepovedený zájezd a nárok na peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu spočívající v narušení klidného průběhu dovolené v důsledku porušení povinnosti cestovní kanceláře

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatní 14.07.2016

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a související povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Mgr. at Bc. Alžběta Chovancová Obchodní právo 09.06.2016

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Mgr. Marek Zeman Veřejné zakázky 09.06.2016

Právo a podnikání 1|2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 09.06.2016

Registr smluv a z něj vyplývající nové povinnosti pro podnikatele

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 08.06.2016

Správa majetku zemědělské půdy pro naše klienty

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 16.05.2016

Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 08.05.2016