Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 10.12.2017

G D P R - ochrana osobních údajů - Obce a obecní organizace 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.12.2017

Obce, orgány státní správy a jiné veřejnoprávní subjekty musí nejpozději do 25.5.2018 jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 04.10.2017

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 03.10.2017

Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 01.09.2017

Jaké změny v oblasti ochrany osobních údajů přináší evropské nařízení č. 2016/679 (GDPR)?

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 12.07.2017

Za alkohol na pracovišti okamžité zrušení pracovního poměru?

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 24.04.2017

Nejvyšší soud opět potvrdil nepřípustnost souběhu pracovního poměru s výkonem funkce člena statutárního orgánu právnické osoby

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 21.04.2017

Soud v řízení o ochraně průmyslového vzoru neposuzuje jeho zápisnou způsobilost

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 07.03.2017

Převrat. Dle Ústavního soudu může slabší strana namítat zneužití směnky

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 04.03.2017