Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Mgr. Marek Zeman Veřejné zakázky 09.06.2016

Právo a podnikání 1|2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 09.06.2016

Registr smluv a z něj vyplývající nové povinnosti pro podnikatele

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 08.06.2016

Správa majetku zemědělské půdy pro naše klienty

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 16.05.2016

Zahraniční obchodní rejstříky - obchodní rejstříky cizích států

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 11.05.2016

Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 08.05.2016

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

JUDr. Magda Václavíková Pracovní právo 18.04.2016

Nový zákon o veřejných zakázkách (Zákon o zadávacích řízeních) 2016

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 14.03.2016

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného

Mgr. Marek Zeman Pracovní právo 04.03.2016

Tax-free transfer of real estate from s.r.o. (Ltd) to private ownership

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 15.02.2016