Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Hodnota firmy výpočet EBITDA - KALKULAČKA

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 01.02.2023

Převod majetku (nemovitosti) ze společnosti na společníka a daň z příjmů

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 29.01.2023

Elektronické zadávání veřejných zakázek

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 19.01.2023

Ochrana duševního vlastnictví firmy

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 05.01.2023

Zahraniční obchodní rejstříky - obchodní rejstříky cizích států

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 11.10.2022

Přihláška užitného vzoru

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 13.05.2022

Firmy na prodej

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 05.03.2022

Neoprávněná stavba vedení elektřiny VVN na cizím pozemku - aktuální judikatura

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 26.10.2021

Státní podpora COVID Nájemné - Výzva 2

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 26.10.2020

Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 24.03.2020