Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Srovnávací reklama, protiprávní těžení z dobré pověsti OZ

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 18.09.2011

Totožnost účinků mezinárodního zápisu OZ s účinky v EU a zápisu OZ Společenství

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 18.09.2011

Zvýšení soudních poplatků

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 29.08.2011