Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Novela z. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 08.10.2011

Novela z. o léčivech

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotnictví 08.10.2011

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 08.10.2011

Paralelní dovozy, přebalování; nutnost upozornění vlastníka

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotnictví 19.09.2011

K výlučné místní příslušnosti podle polohy nemovitosti

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 18.09.2011

Přípustnost žaloby na neplatnost rozvázání dohody o práci konané mimo pracovní poměr

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 18.09.2011

Práva zapisovaná do katastru nemovitostí

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 18.09.2011

Jednání jménem právnické osoby

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 18.09.2011

Veterinární zákrok a náhrada škody

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotnictví 18.09.2011

Konkludentní souhlas vlastníka OZ k uvedení výrobků na trh třetí osobou

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 18.09.2011