Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Právo a zdravotnictví 1|2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.03.2012

Pracovněprávní 1|2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.03.2012

Kvalifikační předpoklady ve veřejných zakázkách od 1.4.2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 06.03.2012

Závaznost rozhodčí doložky v případě postoupení pohledávky

JUDr. Magda Václavíková Obchodní právo 05.03.2012

Zastřený pracovněprávní vztah

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 03.03.2012

Nové elektronické tržiště veřejné správy od 1. 4. 2012

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Veřejné zakázky 03.03.2012

Smluvní pokuta v pracovním právu

JUDr. Magda Václavíková Pracovní právo 02.03.2012

Zastřený pracovněprávní vztah z pohledu daní

Ing. Jana Kunešová, daňový poradce a auditor Pracovní právo 02.03.2012

Převod ordinace na společnost s.r.o.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Zdravotnictví 28.02.2012

Změna pravidel registrace domén

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Duševní vlastnictví 20.02.2012