Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Státní podpora COVID Nájemné - Výzva 2

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 26.10.2020

Neoprávněná stavba vedení elektřiny na cizím pozemku - aktuální judikatura

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Nemovitosti 26.10.2020

Přihláška užitného vzoru (malý patent nebo dříve také zlepšovací návrh)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 13.10.2020

Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 24.03.2020

Odstraňování ekonomických následků koronaviru (onemocnění COVID-19) a rozdíly mezi programem Antivirus, programem Úvěr COVID a náhradou škody ze strany státu podle krizového zákona

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 20.03.2020

Náhrada škody vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru (onemocnění COVID-19) podle krizového zákona

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 18.03.2020

Porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku neoprávněným zásahem ve větším rozsahu do práv jiné osoby k užitnému vzoru

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 10.04.2019

Opatrovnice připravila nesvéprávnou ženu o desítky tisíc. Divím se, že není žádná kontrola financí takových osob, říká obhájce

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatní 12.12.2018

Zápisy do slovenského Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 26.09.2018

1/2018 - Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů obchodních společností nejpozději do 1. 1. 2019

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 01.06.2018