Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.SMĚRNICE NIS2 – REVOLUCE V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Mgr. Marek Zeman Obchodní právo 30.08.2023

Komplexní řešení oznamovacího systému - Whistleblowing

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 27.07.2023

Výplata dividendy (rozdělení zisku) v kapitálové společnosti

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 23.07.2023

Přechod z OSVČ na s.r.o. (společnost)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 19.07.2023

Řešení odejmutí povolení (zrušení licence) agentury práce

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 17.07.2023

Novela zákoníku práce 2023 - důležité změny

Mgr. Marek Zeman Pracovní právo 13.04.2023

Registrace ochranné známky - DOTACE až 1000 EUR

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Duševní vlastnictví 21.03.2023

Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci poštou

Mgr. Marek Zeman Pracovní právo 13.03.2023

Porovnání mzdy a příjmu OSVČ - KALKULAČKA

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 16.02.2023

Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 10.02.2023