Lidé


JUDr. Jakub Vozáb, PhD.

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (1997–2002), kde rovněž později obhájil rigorózní práci na téma Ochranná známka Společenství a byl mu udělen titul JUDr. (2006). Následně pokračoval v postgraduálních studiích na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2005–2012) v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, kde obhájil doktorskou disertační práci na téma Nezapsaná označení zboží a služeb užívaná v obchodě a získal titul Ph.D. (2012). V minulosti pracoval v Advokátní kanceláři Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. jako advokátní koncipient (2002–2005) a následně jako advokát (2005–2011). Od srpna 2011 je řídícím partnerem advokátní kanceláře Vozáb & Co. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu duševního vlastnictví, zdravotnictví a nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků ve sporných řízeních.

Chambers Global 2017
Chambers Global 2016
Chambers Global 2015

Doporučený jako přední právník v oblasti Corporate/M&A v pres­tižním průvodci v Chambers Global a Chambers Europe.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 11135.

IČO: 71456643, ID datové schránky: erdfwzq


JUDr. Magda Václavíková

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2005–2011), kde absolvovala studijní stáž na právnické fakultě Universidad de Zaragoza, Španělsko (2009–2010) a studijní stáž na občanskoprávním úseku Obvodního soudu pro Prahu 9 (březen – květen 2009). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipient (2011–2015) a kde od března 2015 působí jako trvale spolupracující advokátka. V rámci postgraduálního studia na Právnické fakultě University Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci na téma předběžná opatření soudu a byl jí udělen titul JUDr. (2016). Právní služby poskytuje v českém, anglickém a španělském jazyce a věnuje se zejména obchodnímu a pracovnímu právu a dále oblasti duševního vlastnictví a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16222.

IČO: 03827194, ID datové schránky: capyi3j


JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M.

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2003–2008), kde absolvovala studijní stáž na civilněprávním a trestněprávním úseku Obvodního Soudu pro Prahu 5 (září 2006 – květen 2007). Ve studiích pokračovala ve Velké Británii, kde vystudovala obor International and European Law na University of Aberdeen (2010–2011) a byl jí udělen titul LL.M. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipientka (2011–2015) a kde od října 2015 působí jako trvale spolupracující advokátka. V rámci postgraduálního studia na Právnické fakultě University Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci v oblasti mezinárodního práva soukromého a byl jí udělen titul JUDr. (2014). Právní služby poskytuje v českém, anglickém, slovenském a polském jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a dále oblasti nemovitostí.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16529.

IČO: 04440714, ID datové schránky: hmzaig2


Mgr. Marek Zeman

Mgr. Marek Zeman

Advokát
Mgr. Marek Zeman

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2007–2013), kde v průběhu studia absolvoval praxi u Exekutorského úřadu pro Prahu 3 (březen 2010 – srpen 2011). Po ukončení studií nastoupil do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracoval jako advokátní koncipient (2013–2016) a kde od října 2016 působí jako trvale spolupracující advokát. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 17197.

IČO: 74454803, ID datové schránky: f3y4ijd


Mgr. Tomáš Vavro

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně (2008–2013), kde v průběhu studia absolvoval několik stáží (srpen 2009 – srpen 2012). Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří JUDr. Miroslava Tyrnera (2013 – 2017) a s advokátní kanceláří Vozáb & Co. (2016–2017), kde od srpna 2017 působí jako trvale spolupracující advokát. Právní služby poskytuje v slovenském, českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, občanskému právu, oblasti e-commerce a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 17501.

IČO: 05847303, ID datové schránky: yjze7dy


Mgr. Bc. Alžběta Chovancová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně (2010–2015), kde v průběhu studia absolvovala praxi v několika advokátních kancelářích a také u Okresního soudu ve Vsetíně (2014). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipientka (2015–2019) a kde od července 2019 působí jako trvale spolupracující advokátka. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18910.

IČO: 08262560, ID datové schránky: au288sh


Mgr. Lucie Neuvirtová

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2009–2015), kde absolvovala studijní stáž na civilněprávním úseku Obvodního Soudu pro Prahu 5 (září 2010 – květen 2011) a studijní pobyt na Právnické fakultě University of Antverp, Belgie (2013–2014). Po ukončení studií pracovala jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří BERNARD LEGAL (říjen 2015 – říjen 2016). Dále absolvovala stáž v Evropském parlamentu (listopad 2016 – březen 2017) a potom pracovala jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří Pokorný, Wagner a partneři (duben 2017 – červen 2019). Od října 2019 působí v advokátní kanceláři Vozáb & Co. jako trvale spolupracující advokátka. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a evropskému právu.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18948.

IČO: 08274746, ID datové schránky: e359bck


JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

Daňový poradce a advokát
JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1995–2000) a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2005–2010), kde rovněž později obhájil rigorózní práci na téma Územní plánování obcí a jeho vliv na životní prostředí a byl mu udělen titul JUDr. (2015). Dále získal členství v celosvětové organizaci Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) udělující titul FCCA a složil zkoušky v oblasti řízení podniku a finančního výkaznictví pro mezinárodní účetní standardy (2000–2004). V minulosti pracoval v oddělení auditu pro Arthur Andersen (2000–2004), Ernst & Young (2002–2004) a jako finanční ředitel společnosti Canon (2004–2005). Od roku 2005 pracuje jako daňový poradce a advokát a trvale spolupracuje s advokátní kanceláří Vozáb & Co. Daňové poradenství a právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a kromě oblasti daní a účetnictví se věnuje zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí, stavebnímu právu a zastupování v řízení podle stavebního zákona.

Zapsán v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců pod evidenčním č. 3964.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16446.

IČO: 71143181, ID datové schránky daňového poradce: 9pkd4kj, ID datové schránky advokáta: h5i6sss


Ing. Jana Kunešová

Ing. Jana Kunešová

Daňový poradce a auditor

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (1985–1989), obor Ekonomika vnitřního obchodu, kde získala titul inženýr ekonomie. Po absolutoriu pracovala jako samostatný ekonom v několika společnostech. Po úspěšném složení zkoušek je od r. 1996 jako daňový poradce zapsána v Komoře daňových poradců ČR a následně od r. 1997 jako auditor při Komoře auditorů ČR. V současné době je společníkem společnosti JKR-audit s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a personalistiky zejména pro podnikatelské subjekty, kde aktivně působí jako daňový poradce. Dále samostatný auditor poskytuje služby ověřování účetních závěrek podnikatelských subjektů.

Zapsána v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců pod evidenčním č. 2182.

IČO: 60130334, ID datové schránky daňového poradce: h2ye6sp


Mgr. Klára Láníková

Mgr. Klára Láníková

Advokátní koncipient
Mgr. Klára Láníková

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2013–2020), kde v průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Yeditepe University Istanbul (2017 – 2018), pracovní stáž na Konzulárním úřadu České republiky v Istanbulu (červenec 2018 – září 2018) a praxi v notářské kanceláři JUDr. Daniely Anderson, Ph. D. (červenec 2019 – leden 2020). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde pracuje jako advokátní koncipientka. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a tureckém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a evropskému právu.


Bc. Lenka Holemářová

Bc. Lenka Holemářová

Právní asistentka
Bc. Lenka Holemářová

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (2007–2011), přičemž v rámci studií získala pracovní zkušenosti výkonem pomocných účetních a administrativních prací pro Novoměstské sociální služby – Nové Město na Moravě. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co. na pozici asistentky. Lenka hovoří česky a anglicky a má na starosti kompletní administrativní zázemí kanceláře.


 Evgenia Chakryan

Evgenia Chakryan

Právní asistentka
 Evgenia Chakryan

Absolvovala Právnickou fakultu Severo Kavkazské akademie státní služby, Rostov na Donu, Ruská federace (1995–2000). Po studiích začala pracovat jako právnička v Ruské federaci. V roce 2013 se přestěhovala do České republiky a začala pracovat pro ANŽEMA s.r.o. a později pro společnost Lekvi & Partners s.r.o. (6/2017–11/2018) a advokátní kancelář Čechovský & Václavek (10/2019–3/2020). Od 5/2020 pracuje v advokátní kanceláři Vozáb & Co. jako asistentka advokátní kanceláře. Evgenia hovoří česky, rusky a anglicky a odpovídá za administrativu a podporu pracovníků advokátní kanceláře.