Lidé


JUDr. Jakub Vozáb, PhD.

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (1997–2002), kde rovněž později obhájil rigorózní práci na téma Ochranná známka Společenství a byl mu udělen titul JUDr. (2006). Následně pokračoval v postgraduálních studiích na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2005–2012) v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, kde obhájil doktorskou disertační práci na téma Nezapsaná označení zboží a služeb užívaná v obchodě a získal titul Ph.D. (2012). V minulosti pracoval v Advokátní kanceláři Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. jako advokátní koncipient (2002–2005) a následně jako advokát (2005–2011). Od srpna 2011 je řídícím partnerem advokátní kanceláře Vozáb & Co. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu duševního vlastnictví, zdravotnictví a nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků ve sporných řízeních.

Chambers Global 2017
Chambers Global 2016
Chambers Global 2015

Doporučený jako přední právník v oblasti Corporate/M&A v pres­tižním průvodci v Chambers Global a Chambers Europe.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 11135.

IČO: 71456643, ID datové schránky: erdfwzq


JUDr. Magda Václavíková

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2005–2011), kde absolvovala studijní stáž na právnické fakultě Universidad de Zaragoza, Španělsko (2009–2010) a studijní stáž na občanskoprávním úseku Obvodního soudu pro Prahu 9 (březen – květen 2009). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipient (2011–2015) a kde od března 2015 působí jako trvale spolupracující advokátka. V rámci postgraduálního studia na Právnické fakultě University Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci na téma předběžná opatření soudu a byl jí udělen titul JUDr. (2016). Právní služby poskytuje v českém, anglickém a španělském jazyce a věnuje se zejména obchodnímu a pracovnímu právu a dále oblasti duševního vlastnictví a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16222.

IČO: 03827194, ID datové schránky: capyi3j


JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M.

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2003–2008), kde absolvovala studijní stáž na civilněprávním a trestněprávním úseku Obvodního Soudu pro Prahu 5 (září 2006 – květen 2007). Ve studiích pokračovala ve Velké Británii, kde vystudovala obor International and European Law na University of Aberdeen (2010–2011) a byl jí udělen titul LL.M. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipientka (2011–2015) a kde od října 2015 působí jako trvale spolupracující advokátka. V rámci postgraduálního studia na Právnické fakultě University Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci v oblasti mezinárodního práva soukromého a byl jí udělen titul JUDr. (2014). Právní služby poskytuje v českém, anglickém, slovenském a polském jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a dále oblasti nemovitostí.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16529.

IČO: 04440714, ID datové schránky: hmzaig2


Mgr. Marek Zeman

Mgr. Marek Zeman

Advokát
Mgr. Marek Zeman

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2007–2013), kde v průběhu studia absolvoval praxi u Exekutorského úřadu pro Prahu 3 (březen 2010 – srpen 2011). Po ukončení studií nastoupil do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracoval jako advokátní koncipient (2013–2016) a kde od října 2016 působí jako trvale spolupracující advokát. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 17197.

IČO: 74454803, ID datové schránky: f3y4ijd


Mgr. Tomáš Vavro

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně (2008–2013), kde v průběhu studia absolvoval několik stáží (srpen 2009 – srpen 2012). Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří JUDr. Miroslava Tyrnera (2013 – 2017) a s advokátní kanceláří Vozáb & Co. (2016–2017), kde od srpna 2017 působí jako trvale spolupracující advokát. Právní služby poskytuje v slovenském, českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, občanskému právu, oblasti e-commerce a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 17501.

IČO: 05847303, ID datové schránky: yjze7dy


Mgr. Bc. Alžběta Chovancová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně (2010–2015), kde v průběhu studia absolvovala praxi v několika advokátních kancelářích a také u Okresního soudu ve Vsetíně (2014). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala jako advokátní koncipientka (2015–2019) a kde od července 2019 působí jako trvale spolupracující advokátka. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18910.

IČO: 08262560, ID datové schránky: au288sh


Mgr. Lucie Neuvirtová

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2009–2015), kde absolvovala studijní stáž na civilněprávním úseku Obvodního Soudu pro Prahu 5 (září 2010 – květen 2011) a studijní pobyt na Právnické fakultě University of Antverp, Belgie (2013–2014). Po ukončení studií pracovala jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří BERNARD LEGAL (říjen 2015 – říjen 2016). Dále absolvovala stáž v Evropském parlamentu (listopad 2016 – březen 2017) a potom pracovala jako advokátní koncipient spolupracující s advokátní kanceláří Pokorný, Wagner a partneři (duben 2017 – červen 2019). Od října 2019 působí v advokátní kanceláři Vozáb & Co. jako trvale spolupracující advokátka. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a evropskému právu.

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18948.

IČO: 08274746, ID datové schránky: e359bck


JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

Daňový poradce a advokát
JUDr. Ing. Petr Václavík, FCCA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1995–2000) a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2005–2010), kde rovněž později obhájil rigorózní práci na téma Územní plánování obcí a jeho vliv na životní prostředí a byl mu udělen titul JUDr. (2015). Dále získal členství v celosvětové organizaci Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) udělující titul FCCA a složil zkoušky v oblasti řízení podniku a finančního výkaznictví pro mezinárodní účetní standardy (2000–2004). V minulosti pracoval v oddělení auditu pro Arthur Andersen (2000–2004), Ernst & Young (2002–2004) a jako finanční ředitel společnosti Canon (2004–2005). Od roku 2005 pracuje jako daňový poradce a advokát a trvale spolupracuje s advokátní kanceláří Vozáb & Co. Daňové poradenství a právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a kromě oblasti daní a účetnictví se věnuje zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí, stavebnímu právu a zastupování v řízení podle stavebního zákona.

Zapsán v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců pod evidenčním č. 3964.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 16446.

IČO: 71143181, ID datové schránky daňového poradce: 9pkd4kj, ID datové schránky advokáta: h5i6sss


Ing. Jana Kunešová

Ing. Jana Kunešová

Daňový poradce a auditor

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (1985–1989), obor Ekonomika vnitřního obchodu, kde získala titul inženýr ekonomie. Po absolutoriu pracovala jako samostatný ekonom v několika společnostech. Po úspěšném složení zkoušek je od r. 1996 jako daňový poradce zapsána v Komoře daňových poradců ČR a následně od r. 1997 jako auditor při Komoře auditorů ČR. V současné době je společníkem společnosti JKR-audit s.r.o., poskytující komplexní služby v oblasti účetnictví, daní a personalistiky zejména pro podnikatelské subjekty, kde aktivně působí jako daňový poradce. Dále samostatný auditor poskytuje služby ověřování účetních závěrek podnikatelských subjektů.

Zapsána v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců pod evidenčním č. 2182.

IČO: 60130334, ID datové schránky daňového poradce: h2ye6sp


Mgr. Klára Láníková

Mgr. Klára Láníková

Advokátní koncipient
Mgr. Klára Láníková

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (2013–2020), kde v průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Yeditepe University Istanbul (2017 – 2018), pracovní stáž na Konzulárním úřadu České republiky v Istanbulu (červenec 2018 – září 2018) a praxi v notářské kanceláři JUDr. Daniely Anderson, Ph. D. (červenec 2019 – leden 2020). Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co., kde pracuje jako advokátní koncipientka. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a tureckém jazyce a věnuje se zejména obchodnímu právu, pracovnímu právu a evropskému právu.


Bc. Lenka Holemářová

Bc. Lenka Holemářová

Právní asistentka
Bc. Lenka Holemářová

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (2007–2011), přičemž v rámci studií získala pracovní zkušenosti výkonem pomocných účetních a administrativních prací pro Novoměstské sociální služby – Nové Město na Moravě. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co. na pozici asistentky. Lenka hovoří česky a anglicky a má na starosti kompletní administrativní zázemí kanceláře.


 Barbora Povejšilová

Barbora Povejšilová

Právní asistentka
 Barbora Povejšilová

Vystudovala SOŠ služeb Kavčí hory, obor veřejnosprávní činnost (2013–2017), přičemž v rámci studií získala pracovní zkušenosti při společenských akcích pořádaných Kanadskou a Francouzskou ambasádou v Praze, jakož i při výkonu pomocných a administrativních prací pro Obecní úřad Černé Voděrady a Finanční úřad pro Prahu-západ. Po ukončení studií nastoupila do advokátní kanceláře Vozáb & Co. na pozici právní asistentky. Bára hovoří česky a anglicky a má na starosti běžný provoz advokátní kanceláře a podporu právníků při poskytování právních služeb.