Novela zákoníku práce od 1.8.2013 umožňující řetězení smluv na dobu určitou

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.08.2013


Dne 1.8.2013 vstupuje v účinnost zákon č. 155/2013 Sb., který novelizuje zákoník práce. Tato novela prolamuje obecné podmínky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou v rámci ustanovení § 39 zákoníku práce, které brání tzv. řetězení pracovních poměrů, když zohledňuje specifické podmínky určitých odvětví a oborů činností.

Do zákoníku práce se vkládá nové ustanovení § 39 odst. 4, který umožňuje opakované řetězení pracovních poměrů na dobu určitou bez nutnosti aplikace obecných omezujících podmínek u zaměstnavatelů, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. To se může týkat zejména sezonních pracovníků nebo pracovníků nasazených na zvláštních projektech, kdy je smlouva uzavírána opakovaně znovu vždy na konkrétní sezónní období nebo na konkrétní projekt.

Podmínkou pro opakované uzavírání smluv na dobu určitou je písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací. V případě, že u zaměstanavatele nepůsobí odborová organizace, potom je třeba úprava vnitřním předpisem zaměstnavatele, který musí obsahovat tytéž náležitosti.

Povinné náležitosti dohody nebo vnitřního předpisu jsou:


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet