Pro Bono

Loutky v nemocnici

V Čechách je ročně hospitalizováno na dětských odděleních nemocnic téměř sto osmdesát tisíc dětí, které jsou často dlouhodobě upoutány na lůžko. Každý dospělý sám dobře ví, jak je i pro něj pobyt v nemocnici psychicky náročný. Personál je natolik vytížený, že nemá možnost se pacientům věnovat individuálně a bolest a odloučení od rodiny působí dvojnásob na dětské pacienty. Malé děti se často nudí, je jim smutno, stýská se jim a prožívají stísněné pocity spojené s nemocí a odloučením od rodiny.

Občanské sdružení Loutky v nemocnici se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Již sedmým rokem se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách. Loutky dokáží u nemocných dětí často víc než pilulky – vykouzlit úsměv, zaplašit stesk po domově, pomoci na chvíli zapomenout na bolest a trápení. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček Loutky v nemocnici pomáhají dětem v procesu uzdravování a snaží se otevírat prostor ke hře a komunikaci o prožívané realitě. Doba působení na nemocničních oddělení je variabilní. Loutky v nemocnici často zůstávají k dispozici po celý den a někdy připravují i celotýdenní programy. Více se můžete dozvědět na stránkách projektu Loutky v nemocnici nebo na sociálních sítích:


Pomozte společně s námi rozesmát nemocné děti.


Pro bono aliance

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.

Jednou z aktivit je Program pro bono centra, který usiluje o rozvoj pro bono advokacie. V rámci pro bono aktivit poskytují advokáti bezplatně právní pomoc jednotlivcům a skupinám, pro které by jinak kvalifikovaná právní pomoc byla z finančních či jiných důvodů nedosažitelná. Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb. Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci. Tím PBC usnadňuje navázání spolupráce mezi pro bono advokáty a klienty neziskových organizací. Zapojení NO do programu PBC je garancí, že advokátním kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichž je poskytnutí bezplatné služby odůvodněné.

Více se můžete dozvědět na stránkách Pro bono centrum nebo na sociálních sítích:


MASTERCARD® BUSINESS SELECTION PROGRAM

MASTERCARD® BUSINESS SELECTION PROGRAM nabízí výhody dostupné všem držitelům firemních karet MasterCard® (Business a Corporate). K využití benefitů stačí držitelům těchto karet zaplatit u vybraných restaurací, půjčoven aut, taxi služeb, cash & carry obchodů a mnohých dalších obchodníků nabízejících atraktivní zboží či služby a předložit členskou kartu BUSINESS SELECTION, o kterou si můžete zažádat zde.

Naše advokátní kancelář Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. je partnerem programu MASTERCARD® BUSINESS SELECTION a nabízí držitelům firemních karet MasterCard® tyto zvýhodněné a bezplatné právní služby pro podnikatele a malé a střední firmy týkající se založení společnosti, registrace ochranné známky, vypracování obchodních podmínek pro eshop, rámcové kupní smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, pracovní smlouvy a konzultací v těchto oblastech. Podmínky uplatnění a poskytnutí benefitu upravují Podmínky programu MASTERCARD® BUSINESS SELECTION dostupné zde.


Sdílet