Nekalá soutěž a porušení práv duševního vlastnictví

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 07.10.2012


15 Cm 50/2012–46

U s n e s e n í

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Čížkové a soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Heleny Nebesařové v právní věci žalobců a. T. I., Inc., se sídlem Spojené státy americké, b. T. S. I. SA, se sídlem ve Švýcarsku, c. C. R., bytem ve Spolkové republice Německo a d. S. M. s.r.o., se sídlem v České republice, zastoupených JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Pod vilami 747/10 proti žalovaným č. 1 T. P. CZ s.r.o., se sídlem v České republice a č. 2 W., s.r.o., se sídlem v České republice o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o :

I. Žalovaný č. 1 je povinen zdržet se užívání označení „Parní mop X5“ a „H2O MOP X5“ pro ruční parní čističe; zdržet se nabízení, propagace, prodeje a uvádění na trh ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken, se stěrkou, trysky, prodlužovaní hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče ve tvarech uvedených na obrázcích č. 1 až č.5 níže:

II. Žalovaný č. 1 je povinen zdržet se užívání označení „Nicer Dicer“, „NICER DICER“, „Nicer Dicer Plus“ a „NICER DICER PLUS“ pro kuchyňský kráječ potravin, nabízení, propagace, prodeje a uvádění na trh kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základny pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložky (ostří) pro různé způsoby krájení ve tvarech uvedených na obrázcích č. 6 až 8 níže:

III. Žalovaný č. 2 je povinen zdržet se užívání označení „Parní mop X5“ a „H2O MOP X5“ pro ruční parní čističe, označení „Nicer Dicer Plus“ pro kuchyňský kráječ potravin, zdržet se nabízení a propagace ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken se stěrkou, trysky, prodlužovací hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče ve tvarech uvedených ve výroku I. tohoto usnesení a nabízení a propagace kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základny pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložky (ostří) pro různé způsoby krájení ve tvarech uvedených ve výroku II. tohoto usnesení, a to na internetových stránkách pod doménou druhého stupně teleprodukt.cz pod doménou nejvyššího stupně .cz

IV. Návrh na uložení povinnosti žalovanému č. 2 zdržet se prodeje a uvádění na trh ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken se stěrkou, trysky, prodlužovací hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče ve tvarech uvedených ve výroku I. tohoto usnesení a prodeje a uvádění na trh kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základny pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložky (ostří) pro různé způsoby krájení ve tvarech uvedených ve výroku II. tohoto usnesení na internetových stránkách pod doménou druhého stupně teleprodukt.cz pod doménou nejvyššího stupně .cz se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobci a., b., c. a d. se žalobou, podanou u soudu dne 3. července 2012, domáhají vydání rozhodnutí, kterým soud uloží žalovanému č. 1 povinnost zdržet se užívání označení „Parní mop X5“ a „H2O MOP X5“ pro ruční parní čističe, nabízení, propagace, prodeje a uvádění na trh ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken se stěrkou, trysky, prodlužovací hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče, označení „Nicer Dicer“ „NICER DICER“, „Nicer Dicer Plus“, „NICER DICER PLUS“ pro kuchyňský kráječ potravin, nabízení, propagace, prodeje a uvádění na trh kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základy pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložka (ostří) pro různé způsoby krájení a žalovanému č. 2 povinnost zdržet se provozu internetových stránek pod doménou druhého stupně teleprodukt.cz pod doménou nejvyššího stupně.cz obsahujících označení „Parní mop X5“ pro ruční parní čističe, označení „H2O MOP X5“ pro ruční parní čističe, označení „Nicer Dicer“ „NICER DICER“, „Nicer Dicer Plus“, „NICER DICER PLUS“ pro kuchyňský kráječ potravin a pro nabízení, propagaci, prodeje a uvádění na trh ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken se stěrkou, trysky, prodlužovací hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče nabízení, propagaci, prodej a uvádění na trh kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základy pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložka (ostří) pro různé způsoby krájení.

V odůvodnění žaloby uvedli, že žalobce a. je originálním velkododavatelem výrobků H20 Mop® X5™ (víceúčelový parní čistič) a vlastní práva průmyslového vlastnictví spojená s těmito výrobky, a to kromě jiného kombinovanou ochrannou známku Společenství ve znění „H20 MOP X5", č. 1063367 s prioritou ode dne 3. listopadu 2010 zapsanou pro celé území EU pro výrobky ve třídě (7) kromě jiného pro víceúčelové parní čističe; průmyslový vzor Společenství č. 001791898–0001 zapsaný do rejstříku dne 10. prosince 2010, který představuje vzhled výrobku 1–120 Mop X5; průmyslový vzor Společenství č. 001791898– 0002 zapsaný do rejstříku dne 10. prosince 2010, který představuje tvar výrobku H20 Mop X5; průmyslový vzor Společenství č. 001791898–0003 zapsaný do rejstříku dne 10. prosince 2010, který představuje prostřední část výrobku H20 Mop X5 (bez prodlužovací ručky a nástavce); průmyslový vzor Společenství č. 001791898–0004 zapsaný do rejstříku dne 10. prosince 2010, který představuje nástavec výrobku 1–120 Mop X5; průmyslový vzor Společenství Č. 001791898–0009 zapsaný do rejstříku dne 10. prosince 2010, který představuje parní trysku s prodlužovací hadicí výrobku H2O Mop X5.

Žalobce b. je výhradním zástupcem společnosti Thane Direct, lne., sídlem 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, ON L4W 5M6, Kanada, spřízněné společnosti žalobce a., která je vlastníkem slovní mezinárodní ochranné známky č. 6379581 ve znění „H2O MOP" s prioritou ode dne 4 června 2007 zapsanou pro celé území EU pro výrobky ve třídě (7) kromě jiného víceúčelové přístroje na čištění parou; parní čistící stroje, a kterou žalobce b. užívá se souhlasem této společnosti jako výlučný distributor výrobků H2O Mop® X5™ (víceúčelový parní čistič) na území České republiky.

Žalobce c. je občanem Slovinska, jednatelem společnosti Genius GmbH, sídlem Im Dachsstueck 8, 65549 Limburg, Německo (dále jen „Genius GmbH") a vlastní práva průmyslového vlastnictví spojená s produktem Nicer Dicer Plus (kuchyňský kráječ potravin), a to kromě jiného slovní ochrannou známku Společenství ve znění „Nicer Dicer" č. 5305529 zveřejněnou dne 5. února 2007 zapsanou pro celé území EU pro výrobky ve třídě (8) Nástroje pro krájení s ručním pohonem pro cibuli/ zeleninu a ovoce; nože; ve třídě (14) Náčiní pro domácnost nebo kuchyň, zejména zařízení pro krájení cibule, zeleniny a ovoce, nádoby pro domácnost nebo kuchyň (ze vzácných kovů nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu); a ve třídě (21) Náčiní pro domácnost nebo kuchyň, zejména zařízení pro krájení cibule, zeleniny a ovoce, nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřeného nebo pozlaceného kovu); skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky (zařazené do třídy 21); průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0001 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje vnější vzhled výrobku Nícer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0002 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje základnu na krájení výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0003 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje základnu na krájení s kráječi kruhovou vložkou na čtvrtky nebo osminky výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0004 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje snímatelnou horní část s tlačítkem na čištění výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0005 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje kráječi vložku (ostří) výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0006 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje kráječi kruhovou vložku na čtvrtky nebo osminky výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství Č. 001931213–0007 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje nákres vnějšího vzhledu výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0008 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje nákres vnitřní části výrobku Nicer Dicer Plus; průmyslový vzor Společenství č. 001931213–0009 zapsaný do rejstříku dne 13. října 2011, který představuje nákres vnitřní části s nástavcem výrobku Nicer Dicer Plus.

Žalobce d. je obchodní společnost, která podniká v oblasti prodeje zboží prostřednictvím teleshoppingu pod kombinovaným obchodním označením „TOP SHOP". Intenzivně propaguje určité výrobky v rámci televizního vysílání a následně přijímá objednávky a zasílá objednané zboží zákazníkům na dálku (tzv. teleshopping). Podpůrně propaguje a prodává tyto výrobky také na internetových stránkách www.topshop.cz, kde elektronicky uzavřené obchody činí podstatnou část objemu prodeje žalobce d., včetně výrobku H2O Mop X5 a výrobku Nicer Dicer Plus.

Mezi žalobci a. a d. byla zahájena spolupráce tak, že žalobce a. dodává originální výrobky H2O Mop X5, prostřednictvím žalobce b. žalobci, d., který jako jediný má právo tyto originální výrobky na území České republiky nabízet a prodávat. Mezi žalobci c. a d. byla zahájena spolupráce tak, že žalobce c., prostřednictvím společnosti Genius GmbH, dodává originální výrobky Nicer Dicer Plus žalobci b. a dále žalobci d., který jako jediný má právo tyto originální výrobky na území České republiky nabízet. Žalobce d. investuje do televizní reklamy desítky milionů korun ročně. Celkové náklady v roce 2011 dosáhly výše Kč 24.755.249,11, z čehož jen na televizní reklamu na výrobek H2O Mop X5 investoval žalobce d. v roce 2011 částku Kč 841.064,88. Náklady na televizní reklamu v roce 2012 dosáhly do konce června již výše Kč 13.481.213,42, z čehož jen na televizní reklamu na výrobek H2O Mop X5 investoval žalobce d. v první polovině roku 2012 částku ve výši Kč 2.290.803,09 a na výrobek Nicer Dicer Plus částku ve výši Kč 842.294,07.

Žalovaný č. l je konkurentem žalobce d., který podniká v oblasti prodeje zboží na dálku. Žalobci nedávno zjistili, že žalovaný č. l propaguje, nabízí, prodává a uvádí na trh napodobeninu výrobku H2O MOP X5 vyráběnou zřejmě jiným výrobcem pod označení „Parní mop X5", přičemž v rámci prezentace zmiňuje rovněž označení „H2O MOP", a také napodobeninu výrobku Nicer Dicer Plus vyráběnou zřejmě jiným výrobcem pod označením „Nicer Dicer Plus Genius", a to prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.teleprodukt.cz. Žalovaný č. 2 je společnost založená podle slovenského práva, podnikající mimo jiné v oblasti IT služeb, webhostingu a registrace domén. Žalovaný č. 2 je formálně držitelem domény www.teleprodukt.cz. kterou provozuje žalovaný č. l.

Napodobenina výrobku H2O Mop X5, prodávaná žalovaným č. l, je prakticky totožná s vyobrazením tvaru výrobku prodávaného žalobi a., b. a c. a spadá tak do rozsahu ochrany uvedeného hromadného průmyslového vzoru Společenství č. 001719898. Slovní a obrazové označení „H2O MOP X5", chráněné ochrannými známkami společenství č. 1063367 a č. 6379581, se objevuje na propagačních fotografiích a v popisu výrobku na internetových stránkách www.teleprodukt.cz. Napodobenina výrobku Nicer Dicer Plus prodávaná žalovaným č. l je prakticky totožná s vyobrazením tvaru výrobku prodávaného žalobi c. a d. a spadá tak do rozsahu ochrany výše uvedeného hromadného průmyslového vzoru Společenství č. 001931213, přičemž je navíc označena ochrannou známkou Společenství č. 5305529 ve vlastnictví žalobce c.

Podle žalobců výše popsané jednání žalovaného č. 1 naplňuje znaky nekalé soutěže ve smyslu obecného ustanovení § 44 odst. l obchodního zákoníku (dále jen „obch. z.“), neboť se jedná o jednání v hospodářské soutěži v rozporu s dobrými mravy soutěže, které je způsobilé přivodit žalobcům újmu. Jednání žalovaného č. l navíc naplňuje znaky speciálních skutkových podstat nekalé soutěže parazitování na pověsti podle § 48 obch. z., vyvolávání nebezpečí záměny podle § 47 písm. b) obch. z. Uvedeným jednáním dochází rovněž k porušování práv žalobce a. vyplývajících z ochranné známky a hromadného průmyslového vzoru, k porušování práv žalobce b. vyplývajících z ochranné známky a rovněž k porušování práv žalobce c. vyplývajících z ochranné známky a hromadného průmyslového vzoru.

Žalobci dále zjistili, žalovaný č. 2 je držitelem internetové domény druhého stupně teleprodukt.cz pod doménou nejvyššího stupně .cz, přičemž internetové stránky pod touto doménou jsou fakticky provozované žalovaným č. l. Žalovaný č. 2, jako držitel domény, umožňuje a trpí provoz internetového obchodu žalovaného č. l pod touto doménou, přičemž v rámci tohoto provozu jsou na internetových stránkách www.teleprodukt.cz nabízeny napodobeniny výrobků H2O MOP X5 a Nicer Dicer Plus. Umožňováním a strpěním provozu internetových stránek www.teleprodukt.cz se žalovaný č. 2 dopouští nekalosoutěžního jednání ve smyslu obecného ustanovení § 44 odst. l obch. z. a porušuje práva z ochranných známek. Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, může soud nařídit předběžné opatření. Při rozhodování o tom, zda předběžné opatření nařídí, vychází soud ze skutečností, které žalobci uvedli a osvědčili, a které odůvodňují po věcné stránce předběžné opatření. Dokazování rozhodných skutečností bude provedeno až v řízení ve věci samé. Druhou podmínkou, která musí být splněna současně, je osvědčení naléhavosti zatímní úpravy vztahů.

Žalobce a. listinnými důkazy osvědčil, že je vlastníkem kombinované ochranné známky Společenství č. zápisu 1063367, zapsané dne 18. listopadu 2010 s datem práva přednosti ode dne 3. listopadu 2010 pro seznam výrobků a služeb 7 , průmyslových vzorů Společenství č. 0017918898–001,č. 001791898–003, č. 001791898–004 a č. 001791898–009. Žalobce a. potvrzením o distribučních právech ze dne 24. února 2011 osvědčil, že žalobce b. je výlučným distributorem výrobku prodávaného pod označením H2O Mop® X5™ ve státech Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyško, Litva, Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Moldavsko. Žalobce a. udělil žalobci b. výhradní licenci k distribuci tohoto výrobku a k užívání práv vyplývající z duševního vlastnictví výrobku, zejména k vývozu, užívání, nabízení k prodeji, propagování, distribuování a prodávání výrobku v rámci předmětných států. Žalobce a. zmocnil žalobce b. k uplatňování a vymáhání předmětných práv objatých licencí. Licence byla poskytnuta na dobu neurčitou. Žalobce c. osvědčil listinnými důkazy, že je vlastníkem slovní ochranné známky Společenství Nicer Dicer číslo spisu 5305529 zapsané dne 26. června 2007 s právem přednosti ode dne 11. září 2006 pro seznam výrobků a služeb 8 – nástroje pro krájení s ručením pohonem pro cibuli, zeleninu a ovoce; nože, 14 – náčiní pro domácnost nebo kuchyň, zejména zařízení pro krájení cibule, zeleniny a ovoce, nádoby pro domácnost nebo kuchyň (ze vzácných kovů nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu) a 21 náčiní pro domácnost nebo kuchyň,zejména zařízení pro krájení cibule, zeleniny a ovoce, nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoli z drahých kovů, ani postříbřeného nebo pozlaceného kovu); skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky (zařazené do třídy 21) a průmyslových vzorů Společenství č. 001931213–0001, č. 001931213–0002, č. 001931213–0003, 001931213–0004, č. 001921213–0005, č. 001831213–0006.

Prohlášením žalobce c. ze dne 2. prosince 2011 bylo osvědčeno, že udělil výlučná celosvětová marketingová a distribuční oprávnění týkající se výrobku Nicer Dicer Plus společnosti genius GmbH, které taktéž udělil výlučná oprávnění k používání všech práv duševního vlastnictví k výrobě, vývozu, používání, nabízení k prodeji, propagování, distribuci, prodeji produktu a zpracování, a jinak komerčního využití všech udělených práv duševního vlastnictví. Genius GmbH je podle tohoto prohlášení oprávněn poskytovat sublicenci. Bylo osvědčeno, že GENIUS GmbH dne 2. prosince 2011 ustanovil žalobce b. za svého výhradního distributora a udělil mu výhradní distribuční práva k produktu Nicer Dicer Plus na území vymezené v Příloze B (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyško, Litva, Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Moldavsko).

Daňovými doklady bylo osvědčeno, že žalobce d. že vynakládá značné finanční prostředky na propagaci obou předmětných výrobků, propagovaných v rámci teleshopppingu. Dalšími daňovými doklady za období ode dne 14. října 2011 do dne 20. června 2012 žalobce d. osvědčil, že oba výrobky prodává. Kopiemi internetových stránek www.topshop.cz bylo osvědčeno, že žalobce d. na těchto internetových stránkách propaguje a nabízí k prodeji výrobky označené H2O MOP X5 – Parní čistič Sv1 za cenu Kč 2.590,– a Nicer Dicer Plus za cenu Kč 1.490,–.

Výpisem z obchodního rejstříku bylo osvědčeno, že žalovaný č. 2 byla zapsán do obchodního rejstříku dne 12. srpna 2004. Žalobci osvědčili, že žalovaný č. 2 je držitelem doménového jména teleprodukt.cz, registrovaného ode dne 26. února 2011. Výtisky internetových stránek www.teleprodukt.cz bylo osvědčeno, že jsou na nich propagovány a nabízeny k prodeji výrobky označené Parní mop X5 za cenu Kč 1.990,– a Nicer Dicer Plus Genius víceúčelový kráječ za cenu Kč 1.290,–. U obou výrobků je uvedeno, že jejich běžná cena je Kč 2.590,–, resp. Kč 1.490,– a že nákupen za cenu nabízenou žalovaným č. 1 potenciální zákazník ušetří Kč 600,–, resp. Kč 200,–. Přitom žalovaným č. 1 uváděná běžná cena je cena, za kterou předmětné výrobky nabízí k prodeji žalobce d. Přesto, že potenciální zákazník nepozná na první pohled, že se nachází na internetových stránkách žalovaného č. 2, prostřednictvím kterých nabízí žalovaný č. 1 k prodeji zboží, po kliknutí na „kontakt“ zjistí, že jím vybrané zboží si může objednat u žalovaného č. 1. Po kliknutí na „kontakt“ se jako kontakt zobrazí firma, sídlo, telefonní číslo, e-mail, skype, IČ a DIČ žalovaného č. 1, jakož i adresa pro reklamace – doporučené zásilky.

Soud má na základě tvrzení žalobců a stavu osvědčeného předloženými listinnými důkazy za to, že žalobci b. a d. a žalovaný č. 1 jsou v soutěžním vztahu, neboť výrobky, které žalobce b. vyrábí a spolu se žalobcem d. distribuuje a výrobky, které distribuuje žalovaný č. 1 se střetávají na českém trhu. Žalobce d. a žalovaný č. 1jsou přímými konkurenty na trhu. Soud je toho názoru, že byla v míře postačující pro vydání předběžného opatření osvědčena možnost posouzení jednání žalovaného č. 1 jako jednání nekalosoutěžní ve smyslu ust. § 44 odst. 1 obch.z., neboť jde o jednání v hospodářské soutěži, které může být v rozporu s dobrými mravy soutěže a může být způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli. Jednáním žalovaného č. 1 by mohly být naplněny i zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, a to klamavé označení zboží a služeb dle ust. § 46 obch. z., vyvolání nebezpečí záměny dle ust. § 47 obch. z. a parazitování na pověsti dle ust. § 48 obch. z. Jednání obou žalovaných by mohlo být posouzeno rovněž jako porušování práv žalobců a. a c. k jejich ochranným známkám a průmyslovým vzorům. Podle názoru soudu byla splněna i druhá podmínka pro nařízení předběžného opatření, a to osvědčení naléhavosti zatímní úpravy vztahů. Jelikož byly žalobci tvrzené nároky, pro potřeby předběžného opatření, dostatečně osvědčeny, dospěl soud k závěru, že žalobcům může být jednáním žalovaných, spočívajícím v nabízení, v propagaci, v uvádění na trh a v prodeji předmětných dvou výrobků pod uvedeným označením v případě žalovaného č. 1 a v nabízení a v propagaci předmětných výrobků pod uvedeným označením v případě žalovaného č. 2, způsobena značná a těžko nahraditelná újma, a to jak materiální, tak i nemateriální. Jednání obou žalovaných by mohlo být posouzeno rovněž jako porušování práv žalobců a. a c. k jejich ochranným známkám a průmyslovým vzorům. Byly tak naplněny podmínky podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. k vydání předběžného opatření, včetně naléhavosti potřeby navrženým předběžným opatřením zatímně upravit poměry účastníků k zabránění újmy, která může být jednáním žalovaných žalobcům způsobena. Proto soud uložil žalovaným povinnosti uvedené ve výrocích I., II. a III. tohoto usnesení.

Žalobci se dále domáhali, aby soud uložil žalovanému č. 2 povinnost zdržet se prodeje a uvádění na trh ručního parního čističe skládajícího se z hlavní části parního čističe, nástavce z nerezové oceli na čištění nebo odstranění vodního kamene, nástavce na mytí oken se stěrkou, trysky, prodlužovací hadice, kulatého kovového kartáče a kulatého nylonového kartáče ve tvarech uvedených ve výroku I. a kuchyňského kráječe potravin skládajícího se ze základny pro krájení, průhledné nádoby, snímatelné horní části s tlačítkem na čištění, vložky na strouhání s integrovanými háčky na uchycení a krájecí vložky (ostří) pro různé způsoby krájení ve tvarech uvedených ve výroku II.

Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije. Vzhledem k tomu, že návrh na nařízení předběžného opatření neobsahoval žádná skutková tvrzení o tom, že žalovaný č. 2 prodává a uvádí na trh předmětné výrobky, tj. ruční parní čistič a kuchyňský kráječ potravin, když pouze tvrdil, že žalovaný č. 2 umožňuje žalovanému č. 1 užívat jeho internetové stránky, soud tuto část návrhu na nařízení předběžného opatření odmítl.

Nařízené předběžné opatření zanikne podle ust. § 77 odst. 1 o.s.ř., nebude-li ve lhůtě stanovené soudem podán návrh ve věci samé, jinak právní mocí rozhodnutí, nebude-li návrhu ve věci vyhověno, bude-li vyhověno, pak uplynutím patnácti dnů od vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Podle druhého odstavce citovaného ustanovení, pominou-li důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízení, soud je zruší. O nákladech předběžného opatření bude rozhodnuto v rozhodnutí ve věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 18. července 2012

JUDr. Zuzana Čížková, v.r. předsedkyně senátu

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet