Trestní odpovědnost právnických osob 2012 II.

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 13.03.2012


Předcházení trestní odpovědnosti

Závěry a doporučení

Konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob, která mimo jiné nastává rovněž v případě protiprávního jednání Zaměstnanců při plnění pracovních úkolů při současném zanedbání kontrolních mechanizmů příslušné právnické osoby jako zaměstnavatele, si v podstatě vynucuje přijmout preventivní opatření, která mohou odpovědnost právnické osoby vyloučit. Je přitom možné doporučit aplikaci souboru opatření, kterými právnická osoba ve vztahu k osobám za ni jednajícím:

Takovým vhodným souborem opatření může být zejména kombinace:

Taková interní opatření potom mohou být jedním z faktorů, které vyloučí trestní odpovědnost právnické osoby. Nelze ovšem toto paušalizovat, neboť o trestní odpovědnosti v konečném důsledku rozhoduje pouze soud se zohledněním všech okolností každého jednotlivého případu. Faktem ovšem zůstává, že zmíněná opatření jsou a budou v každém případě vnímána jako významný předpoklad vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby.

Pokud analyzujeme katalog trestných činů právnických osob, tak nejčastější rizika excesu osob jednajících za právnickou osobu je možné rozdělit do několika oblastí, které jsou uvedeny níže. V těchto oblastech je potom možné doporučit výše zmíněná opatření, tedy zejména vydání vnitřních předpisů a provedení školení:

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet