Státní podpora COVID Nájemné - Výzva 2

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 26.10.2020


Ilustrativní obrázek ke článku Státní podpora COVID Nájemné - Výzva 2

Naše advokátní kancelář pro naše klienty řeší přípravu a podání žádosti o státní podporu v rámci programu COVID – Nájemné

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na jakub@vozab.com.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Základní data:

Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.

Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.

Na tomto základě je proto zveřejněn Dodatek č. 1 k Výzvě 2 (níže v přílohách). Dodatek č. 1 rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. Žádné další náležitosti Výzvy 2 Dodatkem č. 1 nejsou dotčeny.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

Co je třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

Zdroj: MPO Publikováno:16­.10.2020 Autor:Od­bor řízení exportní strategie a služeb 51400

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet