Přihláška užitného vzoru (malý patent nebo dříve také zlepšovací návrh)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 13.05.2022


Ilustrativní obrázek ke článku Přihláška užitného vzoru (malý patent nebo dříve také zlepšovací návrh)

Máte nové řešení konkrétního technického problému?

Váháte, zda přihlásit užitný vzor nebo patent?

Jsme ADVOKÁTI a pomáháme našim klientům chránit jejich myšlenky, které mění svět.

Co je to užitný vzor. Jde o technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odbornosti, nicméně nemusí dosahovat kvality převratného vynálezu. Postačí, pokud je technické řešení v rámci užitného vzoru nové a průmyslově využitelné, tedy je možné ho komerčně využít. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Zásadním rozdílem oproti patentům na vynálezy ovšem je, že užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy, ale jen samotné technické řešení.

Řízení o přihlášce užitného vzoru je zde založeno na registračním principu, kdy Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá jen splnění formálních podmínek pro zapis užitného vzoru do rejstříku a nezabývá se do hloubky novostí ani tvůrčí úrovní technického řešení. Řízení o zápisu užitného vzoru je tak zpravidla skončeno za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.

V rámci přihlášky užitného vzoru je třeba věnovat velkou pozornost přípravě tzv. podloh přihlášky užitného vzoru, neboť podlohy mají pevně stanovená formální pravidla pro všechny části podloh, kterými jsou: popis oblasti a stavu techniky, podstata technického řešení, objasnění výkresů, příklad uskutečnění technického řešení, průmyslová využitelnost, nároky na ochranu, seznam vztahových značek a samotné výkresy.

Podlohy přihlášky užitného vzoru vychází z podloh přihlášky vynálezu, jen jsou o něco méně rozsáhlé. Formální pravidla jsou nicméně analogická a pro laika v této právní a administrativní oblasti může znamenat příprava podloh větší či menší potíže, a může dojít až k neřešitelným situacím, kdy přihlašovatel nedokáže sám vyhovět připomínkám Úřadu průmyslového vlastnictví.

V takovém případě je třeba se obrnit trpělivostí a případně vyhledat pomoc odborníka, aby nedošlo čistě z procesních důvodů ke ztrátě nároku na ochranu.

Detaily potom upravuje INSTRUKCE PŘEDSEDY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ č.j: 2020/D2008597­9/10/ÚPV ze dne 8. září 2020, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku.

Přiložené soubory


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet