Odstraňování ekonomických následků koronaviru (onemocnění COVID-19) a rozdíly mezi programem Antivirus, programem Úvěr COVID a náhradou škody ze strany státu podle krizového zákona

Mgr. Tomáš Vavro 20.03.2020


Ilustrativní obrázek ke článku Odstraňování ekonomických následků koronaviru (onemocnění COVID-19) a rozdíly mezi programem Antivirus, programem Úvěr COVID a náhradou škody ze strany státu podle krizového zákona

Podnikatelé zasažení vládním opatřením proti šíření koronaviru (onemocnění COVID-19) mají již dnes několik možností, jak dosáhnout kompenzace vzniklých škod. V následujícím příspěvku se zaměříme na program Antivirus, program Úvěr COVID a zákonem garantovaný nárok na náhradu škody podle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

1. Program Antivirus

Dne 19.3.2020 Vláda České republiky schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV), podle kterého má stát poskytnout podnikatelům kompenzaci výdajů – náhrad mezd, které podnikatelé museli vyplatit svým zaměstnancům z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele přetrvávajících po dobu uzavření provozoven (program Antivirus).

Příspěvek v rámci programu Antivirus má být podle tiskové zprávy MPSV ze dne 19.3.2020 pos­kytován prostřednictvím Úřadu práce České republiky v následujících režimech:

„Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.“

Lze tedy uzavřít, že maximální výše kompenzace určené podnikatelům, kteří v důsledku vládních opatření museli uzavřít své prodejny (režim B), činí pouze 80 % z celkové hodnoty vyplacených náhrad mezd, přičemž tato kompenzace nepočítá s náhradou ušlého zisku ani jiných výdajů. Úplná náhrada bude poskytnuta pouze zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci museli zůstat v povinné karanténě (režim A).

Níže v tomto příspěvku představíme také jiné možnosti, které podnikatelům na rozdíl od programu Antivirus umožňují buď získání cizích zdrojů ve větším objemu formou úvěru nebo jim dokonce garantují 100 % náhradu všech škod.

2. Program Úvěr COVID

Program COVID představuje program realizovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, jehož účelem je usnadnit přístup některých podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku implementace vládních opatření proti šíření koronaviru.

Program počítá mj. s tím, že malým a středním podnikům budou poskytovány bezúročné úvěry a záruky za účelem provozního financování, nikoliv však na investice, splátky úvěrů, leasingů atd.

Při uzavírání úvěrových smluv mají být podle současně dostupných informací zohledňovány ekonomické údaje o žadatelích, přičemž poskytnutí úvěru bude zajištěno blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).

Program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními spřízněnými podnikateli přesáhnout v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovený limit.

V případě programu Úvěr COVID lze tedy uzavřít, že se jedná o program určený pouze pro malé a střední podniky, a to za účelem provozního financování vázaného na splnění specifických podmínek definovaných úvěrovou smlouvu, která bude zajištěna směnkou.

3. Náhrada škody ze strany státu podle krizového zákona

Nad rámec výše popsaných možností se někteří podnikatelé mohou domáhat také 100 % kompenzace škod vzniklých v důsledku implementace vládních opatření, a to na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Podle tohoto zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, a to za podmínky, že vzniklé škody si dotčené subjekty nezpůsobili sami.

Krizový zákon tak pro některé podnikatele představuje možnost, jak dosáhnout 100 % náhrady škody, aniž by museli využít program Antivirus nebo čerpat úvěr v rámci programu COVID, který je navíc vázán na uzavření úvěrové smlouvy, účelové čerpání a zajištění směnkou.

Více o této možnosti přinášíme v příspěvku: Náhrada škody vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru (onemocnění COVID-19) podle krizového zákona


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet