Služby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 01.09.2017


Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

Osoby, které na Slovensku přímo či nepřímo získávají prostředky z veřejných zdrojů v zákonem stanovených limitech, ať již v pozici dodavatelů a subdodavatelů v rámci veřejných zakázek či projektů dotovaných ze strukturálních a jiných fondů, v pozici nabyvatelů majetku ve vlastnictví státu nebo v pozici provozovatelů některých zdravotnických zařízení, mají povinnost zajistit svůj zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS). Vedle slovenských subjektů se tak uvedená povinnost dotýká také mnohých zahraničních osob, které na Slovensku dodávají zboží a služby přímo, prostřednictvím dceřiné společnosti či organizační složky. Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru je možný taktéž na základě dobrovolné žádosti osoby, zejména v případech, kdy takový zápis vyžaduje její smluvní partner.

Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti. Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré služby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Ceník

Naše advokátní kancelář nabízí služby tzv. oprávněné osoby, která dokáže zajistit zápis klienta do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS) za níže uvedené ceny:

Paušální odměna za zápis 500 EUR

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nabízené ceny obsahují vždy veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému provedení zápisu do RPVS, vyjma nákladů na pořízení výpisů ze zahraničních obchodních rejstříků a evidencí.

Veškeré služby oprávněné osoby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS) poskytujeme bez větších obtíží také na dálku.

Změny a výmaz údajů zapsaných do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

V případech, kdy dojde ke změně údajů zapsaných v Registru partner veřejného sektoru (RPVS), je osoba zapsaná v tomto registru povinna zajistit aktualizaci těchto údajů.

Zápis změny či výmaz údajů zapsaných do RPVS může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří i advokáti. Naše advokátní kancelář poskytuje veškeré služby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Ceník

Naše advokátní kancelář nabízí služby tzv. oprávněné osoby, která dokáže zajistit zápis změny údajů nebo výmaz klienta z Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS) za níže uvedené ceny:

Hodinová odměna 75 EUR

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nabízené ceny obsahují vždy veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému provedení zápisu změny či výmazu z RPVS, vyjma nákladů na pořízení výpisů ze zahraničních obchodních rejstříků a evidencí.

Veškeré služby oprávněné osoby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS) poskytujeme bez větších obtíží také na dálku.

Ověření identifikace konečného uživatele výhod

Zápis do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS) a následné každoroční ověření správnosti zapsaných údajů vždy k 31.12. vyžaduje mimo jiné i ověření identifikace konečného uživatele výhod. Výsledkem tohoto procesu je pak identifikace fyzické osoby, která partnera veřejného sektoru ovládá nebo na něm určitým způsobem profituje.

Tuto službu nabízíme jako součást prvozápisu klienta do RPVS a následně jako samostatnou službu v rámci trvalé spolupráce s klientem.

Ceník

Naše advokátní kancelář nabízí ověření identifikace konečného uživatele výhod za níže uvedené ceny:

Ověření identifikace v rámci prvozápisu do RPVS zdarma

Každoroční ověření identifikace – hodinová odměna 75 EUR

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nabízené ceny obsahují vždy veškeré náklady na zajištění všech formalit a souvislostí nezbytných k řádnému ověření identifikace konečného uživatele výhod, vyjma nákladů na pořízení výpisů ze zahraničních obchodních rejstříků a evidencí.

Kontaktujte nás

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet