Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinná od 1.11.2016

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 19.08.2016


Ilustrativní obrázek ke článku Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinná od 1.11.2016

Novela přináší s účinností od 1.11.2016 nás­ledující podstatné změny:

Poplatníkem daně při úplatném převodu bude nově nabyvatel nemovitosti. Zároveň dochází k odstranění institutu ručitele a jedinou osobou odpovědnou vůči státu tak bude nabyvatel nemovitosti. Daň tak bude odpovídat svému názvu.

V důsledku toho mimo jiné odpadne potřeba řešit zajištění úhrady daně v kupních a jiných smlouvách, neboť odpadne riziko, že by druhá strana smlouvy mohla ručit za úhradu daně apod.

Novela zavádí změnu v tom, že osvobození od daně u prvního úplatného nabytí nové stavby (případně jednotky) se uplatní až teprve na dokončené stavby (jednotky) podle platných stavebních předpisů, nebo alespoň stavby či předčasně užívané. Tedy jakékoliv úplatné nabytí „rozestavěné stavby“ před jejím dokončením nebo před jejím předčasným užíváním bude tedy nově zatíženo daní. Následné první úplatné nabytí po dokončení stavby nebo započetí předčasného užívání bude od daně osvobozeno, a to pokud k takovému nabytí dojde do pěti let od dokončení, respektive započetí předčasného užívání.

V současné době je z daně vyjmuto nabytí nemovitosti v důsledku přeměny korporace. Dle důvodové zprávy k novele je nežádoucí, aby z daně byly vyjmuty případy, kdy dochází k nabytí nemovitosti v důsledku převodu jmění na společníka. Novela potom nově zahrnuje do případů úplatného nabytí nemovitosti podléhajícího dani také ty případy, kdy právě společníka nabude vlastnické právo k nemovitosti v důsledku převodu jmění korporace.


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet