Zahraniční obchodní rejstříky - obchodní rejstříky cizích států

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 11.10.2022


Ilustrativní obrázek ke článku Zahraniční obchodní rejstříky - obchodní rejstříky cizích států

Máte problém týkající se zahraniční společnosti?

Potřebujete dohledat zahraniční společnost, získat doklady o její existenci anebo jen odborný právní překlad do českého jazyka?

Jsme ADVOKÁTI a pomáháme našim klientům řešit obchodní věci s cizím prvkem.

Belgie

Crossroads Bank for Entreprises

Belgický obchodní rejstřík, databáze Business Hub (francouzský Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), holandská Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), je spravován kanceláří federálního ministerstva hospodářství.

Databáze pokrývá všechny podniky a zákon vyžaduje, aby se všechny podniky registrovaly. Uvádí také provozovny podniků (neboli „jednotky provozoven“): jedná se o adresy, kde – nebo odkud – podnik provozuje svou činnost.

Databáze také poskytuje odkazy na další databáze. Týká se to nejen podniků, ale i jiných právnických osob. Jsou zde zahrnuti živnostníci, veřejné orgány a v některých případech zahraniční podniky.

Bulharsko

<ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs>

Bulharský obchodní rejstřík/rejstřík neziskových právnických osob (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs) spravuje registrační agentura při ministerstvu spravedlnosti.

V TRRYULNTs jsou registrováni obchodníci, pobočky zahraničních obchodníků, neziskové právnické osoby a pobočky neziskových právnických osob spolu s údaji o nich, které musí zákon registrovat.

V TRRYULNTS jsou rovněž obsaženy dokumenty, které musí být ze zákona uchovávány k dispozici pro veřejnou kontrolu týkající se obchodníků a poboček zahraničních obchodníků, neziskových právnických osob a poboček zahraničních neziskových právnických osob.

Česká republika

<Obchodní rejstřík>

Obchodní rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Dánsko

<The Central Business Register (CVR)>

Centrální rejstřík podnikatelů je Dánský základní veřejný rejstřík informací o podnikatelích (Det Centrale Virksomhedsre­gister).

Finsko

<Trade Registry>

Obchodní rejstřík vede Finský úřad pro patenty a registrace (Patentti- ja rekisterihallitus | Finnish Patent and Registration Office) (VIRRE).

Francie

<Infogreffe>

Francouzský obchodní rejstřík spravují místní obchodní a občanskoprávní sou­dy.

Chorvatsko

<Sudski registar>

Soudní rejstřík je veřejná kniha obsahující údaje a listiny o subjektech, které musí být ze zákona zapsány do rejstříku.

Do rejstříku se zapisují: veřejné obchodní společnosti (javna trgovačka društva), komanditní společnosti (komanditna društva), hospodářská zájmová sdružení (gospodarska interesna udruženja), akciové společnosti (dionička društva), společnosti s ručením omezeným (društva s ograničenom odgovornošću). ), živnostníci (trgovci pojedinci), evropské společnosti (SE), evropská hospodářská zájmová seskupení (EEIG), evropské družstevní společnosti (SCE), instituce (ústanove), společenství institucí (zajednice ustanova), družstva (zadruge), svazy družstva (savezi zadruga), družstevní záložny (kreditne unije), jednoduché společnosti s ručením omezeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a další osoby, které musí být registrovány ze zákona. Dceřiné společnosti se zapisují do rejstříku, pokud to vyžaduje zákon.

Itálie

<Registroimprese>

Italský obchodní rejstřík vedou obchodní komory pod dohledem Ministerstva pro hospodářský rozvoj.

Německo

<Unternehmensre­gister> <Handelsregister>

Německý obchodní rejstřík vede pro ostatní spolkové země Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Nizozemí

<Dutch Handelsregister>

Obchodní rejstřík vede Obchodní komora (Kamer van Koophandel | Chamber of Commerce) pro jednotlivé regiony.

Pakistán

<Business Register/بزنس رجسٹر>

Obchodní rejstřík vede Pakistan Bureau of Statistics, First Floor, Statistics House, 21 Mauve Area, G-9/1, Islamabad, Pakistan, Phone +92 51 9106577, 9106550, Email: bjan@pbs.gov.pk. Obchondí rejstřík je souhrnnou databází obsahující všechny aktivní obchodní entity (obchodní společnosti a také podniky) v Pakistánu a také kontakty a údaje o povaze činnosti.

Polsko

<Rejestr Gospodarki Narodovej> <Krajowy Rejestr Sadowy (KRS)>

Hlavní Rejestr Gospodarki Narodovej (REGON) umožňuje vyhledávání všech hospodářských subjektů. Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), který vede Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, pak umožňuje vyhledávání právnických osob.

Rakousko

<Firmenbuch>

Rakouský obchodní rejstřík obsahuje informace o všech registrovaných rakouských společnostech. Přístup do tohoto rejstříku je zpoplatněn.

Slovensko

<Obchodný register>

Obchodní rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Velká Británie

<Companies House>

Obchodní rejstřík pro celé Spojené království (Anglie a Wales, Severní Irsko a Skotsko) vede organizace Companies House.

Napište nám


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet