Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 08.05.2016


Parlament České republiky projednává vládní návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších souvisejících zákonů, která implementuje směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

Novela přináší mimo jiné zcela novou povinnost pro všechny právnické osoby, svěřenské fondy a jiné případné podobné entity bez právní subjektivity zapisovat do příslušného veřejného rejstříku údaje o skutečném majiteli.

Předpokládá se, že novela nabyde účinnosti v polovině roku 2016 s výjimkou té části upravující evidenci informací o skutečných majitelích, která by měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2018.

Skutečného majitele definuje novela tak, že jde o fyzickou osobu, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na právnickou osobu či jinou entitu.

Informace o skutečném majiteli nebudou veřejné a budou dostupné pouze některým státním orgánům, jako je Policie ČR nebo finanční úřady.


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet