Založení svěřenského fondu (trustu)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 13.01.2016


Ilustrativní obrázek ke článku Založení svěřenského fondu (trustu)

CO JE SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST)?

Od 1.1.2014 umožňuje nový občanský zákoník zakládat tzv. svěřenské fondy (trusty). Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že v rámci fondu svěří správci majetek k určitému účelu a správce fondu se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, které není vázáno na žádnou osobu. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu správce. Majetek svěřenského fondu ale není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno (beneficient).

JAK POSTUPOVAT PO ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU?

Do svěřenského fondu je zpravidla vložen nikoliv samotný majetek (nemovitosti, peněžní prostředky apod.), ale podíl se společnosti s ručením omezeným, akcie nebo jiné cenné papíry, přičemž teprve až společnost vložená do svěřenského fondu reálně nabývá majetek a hospodaří s ním, provozuje podnikatelskou činnost apod. Klient si určí osobu správce fondu a beneficienta (osobu oprávněnou čerpat užitky z fondu), čímž dojde k oddělení majetku od těchto osob a k jeho anonymizaci a nepostižitelnosti exekucí. Zisk společnosti vložené do fondu je příjmem svěřenského fondu a správce fondu s ním následně hospodaří a případně jej následně vyplácí beneficientovi.


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet