Ready-made s.r.o. | Založení společnosti s ručením omezeným na klíč od 1.1.2014

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 30.11.2013


Ready-made společnosti | Založení společnosti s ručením omezeným na klíč

V rámci poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva se rovněž specializujeme na zakládání obchodních společností, zejména potom společností s ručením omezeným. Zakládáme zcela nové společnosti na klíč dle přání klient a dále od 1.1.2014 našim klientům nově nabídneme rovněž možnost koupě ready-made společnosti s ručením omezeným. Pokud někdo zvažuje jednu či druhou variantu, měl by zvážit dále uvedené informace.


Rozdíly mezi ready-made a nově založenou společností na klíč:

Ready-made Nově založená společnost
Jde o již založenou společnost, která nikdy nevyvíjela žádnou činnost, přičemž je k dispozici teoreticky ihned, prakticky však nový výpis z obchodního rejstříku získáte až po zápisu změn s odstupem přibližně 10 dnů po koupi. Nový výpis je přitom klíčový pro založení bankovního účtu a celou řadu jiných úkonů. Je třeba ji nově založit a k dispozici je zpravidla do 15 pracovních dnů po poskytnutí všech nezbytných dokladů.
Nejsou potřeba peněžní prostředky na splacení vkladů (základního kapitálu), ovšem od 1.1.2014 je možné založit s.r.o. se vkladem 1 Kč/společník, tedy tato výhoda se vytrácí, neboť dle očekávání drtivá většina společností bude zakládána s minimálními vklady. Potřebujete v rámci procesu zakládání splatit stanovený vklad (základní kapitál), což může být zátěž, pokud nejde o zanedbatelnou částku. Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku ovšem stačí pro založení s.r.o. vklad 1 Kč/společník, což bude pravidlem u běžných s.r.o., kdy není žádný zvláštní důvod stanovit vysoký základní kapitál. Na tomto místě připomínáme, že výše základního kapitálu nevypovídá nic o tom, jestli je společnost zdravá a bonitní či nikoliv.
Kupujete s.r.o., které má již určitou historii, tedy vždy je třeba pečlivě zvažovat, od koho ready-made společnost kupujete a jaké poskytuje garance „čistého štítu“ společnosti. Nově založená společnost je od samého počátku pod kontrolou klienta, tedy není žádné riziko neověřené historie takové společnosti.
V době koupě má společnost již otevřené účetnictví a po koupi je potřeba ve vedení účetnictví pokračovat. Povinnost vést účetnictví vzniká až zápisem společnosti do obchodního rejstříku, tedy účetní evidence se zakládá nově od samého počátku pod kontrolou klienta.
Zpravidla bude třeba změnit název (obchodní firmu) společnosti, protože dosavadní název nebude zpravidla vyhovovat. Rovněž může často vzniknout potřeba změny předmětu podnikání nebo dokonce i jiných pasáží zakladatelských dokumentů, což transakci prodražuje (vyžaduje se forma notářského zápisu). Kromě toho to potom může znamenat také prodloužení celé transakce a tedy i ztrátu výhody nákupu ready-made společnosti. Od samého počátku je společnost zakládána na klíč dle přání zakladatele/kli­enta, tedy název (obchodní firma), předmět podnikání i celé znění zakladatelských dokumentů je připraveno předem na klíč.
Ready-made společnost je často založena tak, že zakladatelské dokumenty obsahují veškeré možné (a s nadsázkou i nemožné) předměty podnikání, aby se předešlo pozdější potřebě změny. Na první pohled to zní logicky a lákavě, ovšem v konečném důsledku taková společnost nepůsobí příliš důvěryhodně, když ve veřejně dostupných dokladech se dočtete o tom, že předmětem podnikání je rovněž např. provozování pohřební služby nebo balzámování a mumifikace. Je tedy třeba si dát pozor na to, jak široce má ready-made společnost definovaný předmět podnikání, aby to nepůsobilo hloupě a nedůvěryhodně. Jak výše uvedeno, nově zakládaná společnost má samozřejmě předem připravený předmět podnikání na míru dle přání klienta, tedy jakékoliv problémy tohoto typu odpadají.


Jaké jsou potřeba doklady?

Seznam dokladů nezbytných jak pro založení nové společnosti s ručením omezeným, tak pro koupi ready-made s.r.o. je prakticky totožný, neboť i v případě ready-made s.r.o. dochází ke změně jednatele a často rovněž ke změně zakladatelských dokumentů a následně k zápisu do obchodního rejstříku.

Dobrou zprávou ovšem je, že prakticky veškeré nezbytné doklady je možné zajistit bez součinnosti klienta, tedy klient bude potřebovat pouze doklad totožnosti a písemný souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem společnosti.

Další dobrou zprávou je, že seznam dokladů zůstává i po nabytí účinnosti NOZ a ZOK (od 1.1.2014) prakticky stále stejný.

Za předpokladu, že jednatelem společnosti bude občan České republiky, je kompletní seznam potřebných dokladů následující:

Ready-made Nově zakládaná společnost
Doklad totožnosti zakladatele/spo­lečníka. Doklad totožnosti zakladatele/spo­lečníka.
Plná moc pro zajištění všech úkonů (připraví naše kancelář). Plná moc pro zajištění všech úkonů (připraví naše kancelář).
Notářský zápis (zajistí naše kancelář dle dohody, jen pokud se mění zakladatelské dokumenty). Notářský zápis (zajistí naše kancelář).
Souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem společnosti (zajistí klient, pokud nemá zájem o služby poskytnutí sídla a přebírání pošty). Souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem společnosti (zajistí klient, pokud nemá zájem o služby poskytnutí sídla a přebírání pošty).
Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastníka nemovitosti (zajistí naše kancelář). Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastníka nemovitosti (zajistí naše kancelář).
Čestné prohlášení jednatele (připraví naše kancelář). Čestné prohlášení jednatele (připraví naše kancelář).
Výpis z živnostenského rejstříku/jiný doklad prokazující předmět podnikání (zajistí klient, jen pokud se má na žádost klienta měnit předmět podnikání). Výpis z živnostenského rejstříku (zajistí naše kancelář) nebo jiný doklad prokazující předmět podnikání (zajistí klient, pokud nebude dohodnuto jinak).
---- Prohlášení správce vkladů o splnění vkladové povinností společníka/spo­lečníků.
---- Potvrzení banky o tom, že neumožní nakládat s prostředky na zvláštním účtu pro splacení vkladů.


Nabídka služeb naší advokátní kanceláře:

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na oblast obchodního práva a zakládání obchodních společností (obchodních korporací) a svým klientům poskytuje kromě jiného právní služby v oblasti zakládání společností a korporačního práva, přeměn společností a převodů podniků a jiných právně uchopitelných majetkových celků.

Naše kancelář nabízí ready-made s.r.o. s garancí „čistého štítu“ a založení nové společnosti s ručením omezeným za dále uvedených standardních podmínek:

Založení nové společnosti s ručením omezeným: 22.000 Kč
Prodej ready-made s.r.o.: 19.500 Kč

Cena za založení nové s.r.o. je uvedena bez DPH (21%).

Převod ready-made společnosti není předmětem DPH (jde o cenu konečnou). Cena nezahrnuje odměnu za úkony na přání klienta (případné změny zakladatelských dokumentů), pokud nebude dohodnuto jinak.

Ceny nezahrnují služby poskytnutí sídla a přebírání pošty.


Kontaktujte nás

Pokud Vás zaujala naše nabídka nebo pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat:

Napište nám


Odebírat novinky e-mailem RSS Feed
Sdílet