Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy

JUDr. Eva Wierzbicka Mendrok, LL.M. Pracovní právo 24.03.2020

Odstraňování ekonomických následků koronaviru (onemocnění COVID-19) a rozdíly mezi programem Antivirus, programem Úvěr COVID a náhradou škody ze strany státu podle krizového zákona

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 20.03.2020

Náhrada škody vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru (onemocnění COVID-19) podle krizového zákona

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 18.03.2020

Opatrovnice připravila nesvéprávnou ženu o desítky tisíc. Divím se, že není žádná kontrola financí takových osob, říká obhájce

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatní 12.12.2018

Zápisy do slovenského Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 26.09.2018

1/2018 - Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů obchodních společností nejpozději do 1. 1. 2019

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 01.06.2018

Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 10.12.2017

G D P R - ochrana osobních údajů - Obce a obecní organizace 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.12.2017

Obce, orgány státní správy a jiné veřejnoprávní subjekty musí nejpozději do 25.5.2018 jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 04.10.2017

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 03.10.2017