Ľudia


JUDr. Jakub Vozáb, PhD.

Vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (1997–2002), kde tiež neskôr obhájil rigoróznu prácu na tému Ochranná známka Spoločenstva a bol mu udelený titul JUDr. (2006). Následne pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe (2005–2012) v odbore Obchodné a medzinárodné hospodárske právo, kde obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému Nezapísané označenia tovarov a služieb používané v obchode a získal titul Ph.D. (2012). V minulosti pracoval v Advokátskej kancelárii Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. ako advokátsky koncipient (2002–2005) a následne ako advokát (2005–2011). Od augusta 2011 je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Vozáb & Co. Právne služby poskytuje v českom, slovenskom a anglickom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, právu duševného vlastníctva, zdravotníctva a nehnuteľností a vymáhaniu súvisiacich nárokov v sporných konaniach.

Chambers Global 2017
Chambers Global 2016
Chambers Global 2015

Odporúčaný predný právnik v oblasti Corporate/M&A v pres­tížnom sprievodcovi Chambers Global a Chambers Europe.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300321.

IČO: 50396447


JUDr. Eva Mendrok, LL.M.

Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (2003–2008), kde absolvovala študijnú stáž na civilnoprávnom a trestnoprávnom úseku Obvodného Súdu pre Prahu 5 (september 2006 – máj 2007). V štúdiách pokračovala vo Veľkej Británii, kde vyštudovala obor International and European Law na University of Aberdeen (2010–2011) a bol jej udelený titul LL.M. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co., kde v minulosti pracovala ako advokátska koncipientka (2011–2015) a kde v súčasnosti pôsobí ako trvalo spolupracujúca advokátka. V rámci postgraduálneho štúdia na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe obhájila rigoróznu prácu v oblasti medzinárodného práva súkromného a bol jej udelený titul JUDr. (2014). Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, pracovnému právu a ďalej oblasti nehnuteľností.

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod evidenčným č. 16529.


Mgr. Tomáš Vavro

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (2008–2013), kde v priebehu štúdia absolvoval niekoľko stáží (august 2009 – august 2012). Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient spolupracujúci s advokátskou kanceláriou JUDr. Miroslava Tyrnera (2013–2017) a s advokátskou kanceláriou Vozáb & Co.(2016–2017), kde v súčasnosti pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát. Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Venuje sa najmä obchodnému právu, občianskemu právu, oblasti e-commerce a vymáhaniu súvisiacich nárokov.

Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod evidenčným č. 300333.

IČO: 50895206


Ing. Miroslav Bednár

Ing. Miroslav Bednár

Daňový poradca
Ing. Miroslav Bednár

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1983–1987). Pracoval v rôznych pozíciách v rámci finančného manažmentu spoločností prevažne z automobilového priemyslu (1989–2001). Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do roku 2007 bol tiež spolupracovníkom slovenskej pobočky medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovnej spoločnosti Grant Thornton, kde viac ako 5 rokov pracoval na pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu spoločnosti. Teraz spolupracuje aj s našou advokátskou kanceláriou. Pre klientov prevažne z Rakúska a Nemecka rieši problematiku slovenského a medzinárodného zdanenia. Poradenstvo poskytuje okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.

Zapísaný v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov pod evidenčným č. 686/2002.


Mgr. Bc. Alžběta Chovancová

Mgr. Bc. Alžběta Chovancová

Advokátsky koncipient
Mgr. Bc. Alžběta Chovancová

Vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (2010–2015), kde v priebehu štúdia absolvovala prax v niekoľkých advokátskych kanceláriách a tiež na Okresnom súde vo Vsetíne (2014). Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. Právne služby poskytuje v českom a anglickom jazyku a venuje sa najmä obchodnému právu, právu nehnuteľností a vymáhaniu súvisiacich nárokov.

Zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod evidenčným č. 41378.


Bc. Lenka Holemářová

Bc. Lenka Holemářová

Právni asistentka
Bc. Lenka Holemářová

Vyštudovala Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Mendelovej univerzity v Brne (2007–2011), pričom v rámci štúdií získala pracovné skúsenosti výkonom pomocných účtovných a administratívnych prác pre Novomestskej sociálne služby – Nové Mesto na Morave. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. na pozíciu asistentky. Lenka hovorí po česky a anglicky a má na starosti kompletnú administratívne zázemie kancelárie.


 Barbora Povejšilová

Barbora Povejšilová

Právni asistentka
 Barbora Povejšilová

Vyštudovala SOŠ služieb Kavčí hory, obor verejnospravna činnosť (2013–2017), pričom v rámci štúdií získala pracovné skúsenosti pri spoločenských akciách usporiadaných Kanadskou a Francúzskou ambasádou, ako aj pri výkone pomocných a administratívnych prác pre Obecný úrad Černé Voděrady a Finančný úrad pre Prahu-západ. Po ukončení štúdií nastúpila do advokátskej kancelárie Vozáb & Co. na pozíciu právne asistentky. Bára hovorí po česky a anglicky a má na starosti bežnú prevádzku advokátskej kancelárie a podporu právnikov pri poskytovaní právnych služieb.


 Yuhan Ma

Yuhan Ma

Internship Student
 Yuhan Ma

Od roku 2015 študuje na Šanghajskej univerzite politológie a práva a zúčastňuje sa na dobrovoľníckych a neziskových aktivitách, okrem iného ako učiteľka na čínskej základnej škole v Malajzii (február 2017) a ako asistentka na Okresnom ľudovom súde Qingpu v Šanghaji (máj 2017). Počas štúdií pôsobila aj ako stážista u mestského súdu Liupanshui v provincii Guizhou (júl – august 2016) av advokátskej kancelárii Vozáb & Co. v Českej republike (júl 2017).