Vozáb & Co. in media (Hospodářské Noviny)

JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 12.12.2018


HN / Právní rádce / ihned.cz

12.12.2018

Opatrovnice připravila nesvéprávnou ženu o desítky tisíc. Divím se, že není žádná kontrola financí takových osob, říká obhájce

HN: Lukáš Šikel

https://pravniradce.ihned.cz/


Subscribe via email RSS Feed
Share