Archiv publikací

RSS Feed Odebírat novinky e-mailem

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.


Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.Opatrovnice připravila nesvéprávnou ženu o desítky tisíc. Divím se, že není žádná kontrola financí takových osob, říká obhájce

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Ostatní 12.12.2018

Zápisy do slovenského Rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) po novele zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 26.09.2018

1/2018 - Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů obchodních společností nejpozději do 1. 1. 2019

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 01.06.2018

Evidence skutečných majitelů od 1. 1. 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 10.12.2017

G D P R - ochrana osobních údajů - Obce a obecní organizace 2018

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Newsletter 06.12.2017

Obce, orgány státní správy a jiné veřejnoprávní subjekty musí nejpozději do 25.5.2018 jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 04.10.2017

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 03.10.2017

Služby související se slovenským Registrem partnerů veřejného sektoru (RPVS)

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Obchodní právo 01.09.2017

Jaké změny v oblasti ochrany osobních údajů přináší evropské nařízení č. 2016/679 (GDPR)?

Mgr. Tomáš Vavro Obchodní právo 12.07.2017

Za alkohol na pracovišti okamžité zrušení pracovního poměru?

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. Pracovní právo 24.04.2017